Analizy i badania

EBC może podwyższyć zmienność stawek IRS

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 1,79 (wzrost o 2pb), 5-letnie do 2,07 (wzrost o 2pb), a 10-letnie do 2,45 (wzrost o 2pb).</p>

>

W poniedziałek i wtorek obserwowany był spadek stawek IRS w ślad za rynkiem niemieckim. W środę doszło do odwrócenia trendu i wzrostu stawek IRS, co zwi?zane było ze zmniejszeniem oczekiwań na obniżki stóp procentowych w Polsce. W dalszej części tygodnia wzrost stawek IRS utrzymał się. Wzrost niepewności wokół Brexitu miał ograniczony wpływ na rynek.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będ? dane o krajowej sprzedaży detalicznej, które mog? oddziaływać w kierunku wzrostu stawek IRS na krótkim końcu krzywej. W czwartek możemy mieć do czynienia z podwyższon? zmienności? stawek IRS ze względu na posiedzenie EBC. Wyniki badań koniunktury w strefie euro (indeksy PMI oraz indeks Ifo i ZEW dla Niemiec), a także ewentualne dane z USA (sprzedaż domów na rynku wtórnym, wstępne zamówienia na dobra trwałe) nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzyw?.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!