Aktualności firm stowarzyszonych

DZIEŃ RYNKÓW KAPITAŁOWYCH SAINT-GOBAIN I NOWY PLAN STRATEGICZNY "GROW & IMPACT"

 • Saint-Gobain ogłasza nowy plan strategiczny "Grow & Impact", którego celem jest przyspieszenie rentownego wzrostu Grupy.
 • Grupa ma bardzo dobrą pozycję na rynkach związanych ze zrównoważonym budownictwem, na których występuje wzrost strukturalny.
 • Dzięki szerokiej gamie rozwiązań i lokalnemu modelowi operacyjnemu ukierunkowanemu na efektywność, Grupa Saint-Gobain powinna osiągnąć lepsze wyniki niż rynki, na których działa.
 • Saint-Gobain jest kluczowym graczem w walce ze zmianami klimatycznymi, dążąc do maksymalizacji pozytywnego wpływu jaki Grupa oferuje swoim klientom, przy jednoczesnym minimalizowaniu własnego śladu środowiskowego:
  • Zrównoważone rozwiązania stanowią 72% wartości sprzedaży Grupy,
  • Rozwiązania sprzedane przez Grupę w ciągu jednego roku pozwalają uniknąć około 1300 milionów ton emisji CO2 w ciągu całego okresu ich użytkowania.
 • Grupa wyznaczyła nowe roczne cele finansowe na lata 2021-2025[1], obejmujące m.in. przyspieszony wzrost zysku i przepływów pieniężnych oraz kreowanie atrakcyjnych wartości dla akcjonariuszy:
  • Wzrost sprzedaży organicznej na poziomie 3-5%.[2]
  • Marża operacyjna na poziomie 9-11%.
  • Wskaźnik konwersji wolnych przepływów pieniężnych powyżej 50%.
  • ROCE na poziomie 12-15%.
  • Wskaźnik wypłaty rocznej dywidendy w wysokości 30-50% powtarzalnego zysku netto.
  • Program wykupu akcji własnych o wartości 2 mld EUR w latach 2021-2025.

Wczoraj o godzinie 14:00 Grupa Saint-Gobain zorganizowała spotkanie dla inwestorów i analityków, na którym przedstawiła strategię i cele Grupy na lata 2021-2025. Benoit Bazin, Dyrektor Generalny Saint-Gobain, skomentował:

"Wraz z Komitetem Zarządzającym mam przyjemność zainaugurować nowy rozdział w historii Saint-Gobain. Naszą wizją jest osiągnięcie pozycji światowego lidera w dziedzinie zrównoważonego budownictwa. W świecie zmierzającym w kierunku zerowego poziomu emisji dwutlenku węgla netto, Saint-Gobain pragnie zaoferować pełną gamę rozwiązań, które rozwiążą trzy najważniejsze problemy naszych czasów: radykalne zmniejszenie 40% emisji CO2  związanych z budownictwem, ochrona zasobów naturalnych oraz sprostanie wyzwaniom związanym z szybko postępującą urbanizacją w krajach rozwijających się.

Dziś rozpoczynamy realizację nowego planu strategicznego "Grow & Impact", którego ambicją jest znaczne przyspieszenie naszego rentownego wzrostu i tworzenia wartości dla naszych akcjonariuszy. Grupa będzie bazować na sukcesie swojej nowej lokalnej organizacji i wielonarodowej kulturze, a jej siłą napędową będzie efektywność działania i bliskość klientów, aby móc w pełni wykorzystać dynamiczny wzrost na rynkach bazowych.

Stawiając na innowacyjność i potencjał danych w rozwoju naszej gamy oferowanych rozwiązań, "Grow & Impact" pozwoli nam rosnąć szybciej niż nasze rynki bazowe i maksymalizować pozytywny wpływ w wielu obszarach, takich jak ochrona środowiska dzięki dekarbonizacji budownictwa i przemysłu, well-being i satysfakcja klientów, tworzenie wartości dla naszych akcjonariuszy, wspieranie zaangażowania pracowników oraz wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom wszystkich naszych interesariuszy."

Aktualne dane dotyczące inflacji kosztów surowców i energii

W kontekście rosnących kosztów energii, Saint-Gobain spodziewa się obecnie inflacji kosztów energii i surowców w wysokości około 1,5 mld EUR w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. (wcześniejsza szacunkowa prognoza z końca lipca zakładała 1,1 mld EUR w skali całego roku), z czego 1,1 mld EUR przypada tylko na drugą połowę 2021 r. Ten wzrost inflacji dotyczy głównie kosztów energii w Europie, gdzie Grupa posiada obecnie zabezpieczenie dla cen gazu ziemnego i energii elektrycznej na poziomie 50% na czwarty kwartał 2021 roku, 65% na 2022 rok i 25% na 2023 rok, czyli na poziomie nieco wyższym niż w 2020 roku.

Aby zrównoważyć inflację w całym roku 2021 w obszarze działalności przemysłowej, Grupa potrzebuje pozytywnego efektu cenowego na poziomie około 6% w skali całego roku i 8% w drugiej połowie roku.

W świetle swojej proaktywnej strategii w tym zakresie oraz wprowadzonych w ostatnich miesiącach podwyżek cen, Grupa szacuje na trzeci kwartał 2021 roku pozytywny efekt cenowy na poziomie około 8% oraz pozytywny efekt wolumenowy na poziomie około 1% w porównaniu z rokiem 2020 (oznacza to wzrost o około 3% w porównaniu z trzecim kwartałem 2019 roku). Rynki bazowe Grupy nadal wykazywały dobrą dynamikę, pomimo wysokiej bazy porównawczej w 2020 roku dla okresu letniego w Europie, wynikającej z mniejszej liczby urlopów fachowców z powodu pandemii koronawirusa. W kontekście aktualnych cen energii oraz dzięki podwyżkom cen ogłoszonym w ciągu ostatnich kilku tygodni w większości krajów Europy i w USA, Saint-Gobain ma pewność, że będzie w stanie zrównoważyć inflację kosztów surowców i energii na przestrzeni całego roku 2021.

W związku z tym Saint-Gobain z pełnym przekonaniem podtrzymuje swoje cele ogłoszone podczas publikacji wyników półrocznych na koniec lipca 2021 roku: Grupa planuje bardzo silny wzrost zysku operacyjnego w całym roku 2021 do nowego rekordowo wysokiego poziomu, przy czym zysk operacyjny w ujęciu porównywalnym w drugim półroczu 2021 roku będzie zbliżony do poprzedniego rekordu z drugiego półrocza 2020 roku.

Nowy plan strategiczny: "Grow & Impact"

Saint-Gobain ma bardzo dobrą pozycję na rynkach zrównoważonego budownictwa, na których występuje wzrost strukturalny

120 krajów reprezentujących ponad 70% światowego PKB zobowiązało się do osiągnięcia neutralności węglowej. Aby zrealizować ten cel, niezbędne jest zrównoważone budownictwo, ponieważ branża budowlana jest jednym z głównych źródeł emisji CO2 odpowiadającym za 40% globalnych emisji. Rozwiązania Saint-Gobain w zakresie remontów, termomodernizacji i zrównoważonego budownictwa mogą przyczynić się do zredukowania co najmniej dwóch trzecich tych emisji. Budownictwo modułowe - w którym szkielet drewniany, betonowy lub metalowy jest jedynym elementem nośnym budynku - wymaga zastosowania lekkich materiałów, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, oraz maksymalizuje zapotrzebowanie na szkło i izolację. Odpowiada ono jednocześnie na rosnące zapotrzebowanie na mieszkania, na przykład dzięki budownictwu modułowemu, przyczyniając się do dekarbonizacji budynków oraz ułatwiając ich demontaż i ponowne wykorzystanie materiałów.

Grupa posiada silną pozycję na rynkach związanych z renowacją i  zrównoważonym  budownictwem, na których oczekuje się szybszego wzrostu strukturalnego w okresie gospodarki pocovidowej.

Lokalne rynki związane z renowacją budynków (około 50% wartości sprzedaży Grupy) korzystają ze strukturalnych czynników sprzyjających rozwojowi, które mogą podwoić ich tempo wzrostu: plany stymulacyjne dotyczące energooszczędnej renowacji budynków publicznych i prywatnych, podwyższenie standardów wydajności energetycznej oraz zmiany w sposobie użytkowania budynków (praca w domu, preferencja dla domów jednorodzinnych).

Przejście na budownictwo modułowe (około 40% wartości sprzedaży Grupy) stanowi odpowiedź na wyzwania związane z dekarbonizacją (oszczędność czasu i wyższa wydajność na placu budowy) oraz niedoborem zasobów (do 50% redukcji zużycia surowców w porównaniu z tradycyjnymi metodami budowlanymi), a także przynosi korzyści w zakresie dobrego samopoczucia i komfortu użytkowników.

Ponadto, dynamiczny wzrost potrzeb w zakresie dekarbonizacji wśród naszych globalnych klientów przemysłowych wymaga przyspieszenia innowacji w obszarze technologii dekarbonizacji dla przemysłu budowlanego (zwłaszcza cement i beton), zielonej mobilności (rozwiązania w zakresie przeszkleń dostosowane do wyzwań elektromobilności) oraz specjalistycznych materiałów umożliwiających dekarbonizację procesów przemysłowych (np. wysoko efektywne szkło ogniotrwałe).

Grupa Saint-Gobain jest dobrze przygotowana do pełnienia roli lidera na dynamicznie zmieniających się rynkach budowlanych

Świat budownictwa znajduje się w punkcie zwrotnym, co wiąże się z zapotrzebowaniem na nowe rozwiązania. Grupa jest idealnie przygotowana do bycia liderem tych zmian i czerpania korzyści ze wzrostu na swoich rynkach bazowych dzięki gamie rozwiązań spełniających specyficzne potrzeby klientów w dwóch kluczowych wymiarach: zrównoważonego rozwoju i efektywności.

Saint-Gobain jest w stanie zaoferować kompleksową gamę rozwiązań typu end-to-end, zarówno w ramach cross-selling i w kanałach dedykowanych, w formie usług w całym łańcuchu wartości (logistyka i kompletacja, pośrednictwo, sprzedaż na rynku wtórnym, sklepy bezobsługowe, recykling, rozwiązania i usługi cyfrowe, itp.) jak i systemów (produkcja prefabrykatów, lekkie fasady, systemy ścian działowych, ETICS - systemy kompozytowe zewnętrznej izolacji termicznej, inteligentne przeszklenia itp.).

Szeroki zasięg geograficzny Grupy zapewnia jej dużą skalę oddziaływania (numer 1 w branży renowacyjnej w Europie i numer 1 w branży budowlanej w Ameryce Północnej i w niektórych głównych krajach wschodzących, takich jak Indie czy Brazylia) oraz umożliwia szeroki zakres wdrażania rozwiązań na skalę międzynarodową (produkcja w 70 krajach, dostosowywanie się do lokalnych potrzeb klientów i uwarunkowań klimatycznych).

Grupa jest obecna w całym łańcuchu wartości, co pozwala jej wpływać na wszystkich interesariuszy, od architektów po użytkowników końcowych oraz budować lokalne ekosystemy, zwłaszcza dzięki sieci dystrybucji blisko współpracujących z setkami tysięcy fachowców.

Innowacje Saint-Gobain koncentrują się na klientach, łącząc liczne platformy technologiczne na rynkach budowlanych i przemysłowych. Pozwoliło to Grupie po raz dziesiąty z rzędu znaleźć się w gronie 100 najbardziej innowacyjnych firm na świecie w rankingu Clarivate Top 100 Global Innovator. Wykorzystywanie coraz większej ilości danych cyfrowych pochodzących z licznych interakcji z klientami w całym łańcuchu wartości pozwala również na maksymalizację wpływu oferowanych rozwiązań.

ESG w centrum modelu biznesowego Saint-Gobain

Rozwiązania Grupy sprzedawane na całym świecie w ciągu jednego roku pozwalają uniknąć około 1300 milionów ton emisji COw ciągu całego okresu ich użytkowania, co stanowi blisko 40-krotność całkowitego śladu węglowego Grupy w 2020 roku (Scope 1, 2 i 3) lub ponad 100-krotność śladu z zakresu Scope 1 i 2. Saint-Gobain jest zatem kluczowym graczem w walce ze zmianami klimatycznymi, maksymalizując swój pozytywny wpływ na klientów, a jednocześnie minimalizując własny ślad węglowy w ramach zobowiązania do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Rozwiązania przynoszące korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju stanowią 72% wartości sprzedaży Saint-Gobain. Rozwiązania te przynoszą korzyści zarówno dla naszej planety - w zakresie oszczędności CO2 i energii, zasobów naturalnych oraz obiegu zamkniętego - jak i dla ludzi - w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz dobrego samopoczucia: komfortu wizualnego, akustycznego, termicznego i jakości powietrza.[3]

Ponadto, Saint-Gobain jest w stanie zmierzyć wpływ swoich rozwiązań w praktyce: liczne przykłady zastosowań - niektóre z nich zostały szczegółowo zaprezentowane - ilustrują i umożliwiają kwantyfikację korzyści dla naszych klientów i użytkowników końcowych. Oprócz pozytywnego wpływu oferowanych rozwiązań, Saint-Gobain pełni wiodącą rolą i wykazuje się odpowiedzialnością w kwestii ESG.

Zagadnienia ESG stanowią element procesów zarządzania. Są one uwzględniane w krótkoterminowych planach motywacyjnych (10%) i długoterminowych planach motywacyjnych (20%, wzrost z wcześniejszego poziomu 15%). W ramach Komitetu Zarządzającego i Rady Dyrektorów utworzono komitety zajmujące się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a różnorodność jest jednym z kluczowych priorytetów (25% kobiet na stanowiskach kierowniczych w Grupie, 38% kobiet w Komitecie Zarządzającym).

Aby osiągnąć cel, jakim jest neutralność węglowa do roku 2050, Grupa opracowała plan działania na okres do 2030 roku, zakładający redukcję emisji CO2 o 33% (Scope 1 i 2) oraz o 16% w zakresie Scope 3, w wartościach bezwzględnych w porównaniu z rokiem 2017. W każdym kraju, w którym Grupa Saint-Gobain jest obecna, nastąpiło znaczne przyspieszenie realizacji planów ESG: co roku 100 mln EUR jest przeznaczane na nakłady kapitałowe oraz koszty badań i rozwoju (R&D) ukierunkowane na redukcję emisji CO2. Dla celów decyzji inwestycyjnych wewnętrzna cena emisji CO2 została zwiększona do 75 EUR za tonę w przypadku nakładów kapitałowych (wcześniej 50 EUR), a w przypadku projektów badawczo-rozwojowych cena ta wynosi 150 EUR za tonę.

Nowy, złożony Wskaźnik Postępu Zrównoważonego Rozwoju został zdefiniowany w celu śledzenia postępów Grupy w realizacji celu osiągnięcia neutralności węglowej. Wskaźnik ten składa się z czterech komponentów: emisji CO2 z zakresu Scope 1 i 2, oszczędności surowców pierwotnych, odpadów niepodlegających recyklingowi oraz poboru wody przemysłowej. Jego obecna wartość wynosi 65 punktów, w porównaniu z poziomem wyjściowym 50 punktów w 2017 roku. Cel na 2030 rok to 100 punktów.

Grupa wnosi znaczący wkład w przyspieszenie realizacji agendy ESG w branży poprzez współpracę z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, budowanie ekosystemu partnerstw i wymianę informacji ze startupami.

Nowy model zarządzania działalnością w Saint-Gobain: bliski kontakt z rynkami i silna, wielonarodowa kultura

Dzięki sukcesowi programu "Transform & Grow", lokalny model biznesowy Saint-Gobain jest już dobrze ugruntowany. Nowa organizacja umożliwiła głęboką zmianę kulturową, w której odpowiedzialność i efektywność zespołów oraz zadowolenie klientów znalazły się w centrum uwagi. Nasz nowy plan strategiczny "Grow & Impact" opiera się zatem na solidnych fundamentach i umożliwia przyspieszenie tempa rentownego wzrostu Grupy, przy jednoczesnej maksymalizacji pozytywnego wpływu, jaki wywiera ona na wszystkich swoich interesariuszy.

Organizacja i kultura Grupy uległy fundamentalnej transformacji, z uproszczoną strukturą organizacyjną (zasada "jednego szefa") i 90% dyrektorów generalnych (CEO) pochodzących z danego kraju, co zaowocowało wskaźnikiem zaangażowania pracowników na poziomie 82%.

Nowe systemy wynagrodzeń (premie w 100% uzależnione od wyników kraju lub rynku) są uzależnione od wyników: koncentrują się na przepływach pieniężnych, wskaźnikach ROCE i EBITDA oraz kryteriach ESG (CO2, różnorodność i bezpieczeństwo).

Priorytety inwestycyjne zostały jasno określone, z naciskiem na obszar dot. renowacji w Europie oraz na Amerykę Północną i rynki wschodzące. Zakres działalności Grupy będzie nadal regularnie weryfikowany w oparciu o wyniki i zgodność ze strategią w odniesieniu do decyzji o dezinwestycjach oraz ścisłe kryteria alokacji kapitału w przypadku przejęć wnoszących wartość.

Saint-Gobain dąży do generowania atrakcyjnych wartości dla swoich akcjonariuszy

Unikalna pozycja na rynkach rozwijających się szybciej dzięki uwarunkowaniom strukturalnym, kompleksowa oferta rozwiązań oraz organizacja ukierunkowana na efektywność działania to czynniki, które pozwolą Grupie zwiększyć tempo wzrostu i osiągnąć lepsze wyniki niż rynki, na których działa, a zdyscyplinowana alokacja kapitału zapewni jednocześnie wzrost wartości dla akcjonariuszy. W związku z tym Saint-Gobain przedstawia swoje roczne, uśrednione cele finansowe na lata 2021-2025 przy założeniu, że nie dojdzie do poważnego spowolnienia gospodarczego:

Przyspieszenie generowania zysków i przepływów pieniężnych

 • Organiczny wzrost sprzedaży na poziomie 3-5%.
 • Marża operacyjna na poziomie 9-11%.
 • Wskaźnik konwersji wolnych przepływów pieniężnych powyżej 50%.

Zdyscyplinowana alokacja kapitału

 • ROCE na poziomie 12-15%.
 • Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA na poziomie 1,5-2,0x.

Atrakcyjna polityka zysku dla akcjonariuszy

 • Wskaźnik wypłaty dywidendy rocznej w wysokości 30-50% powtarzalnego zysku netto, wypłacanej w gotówce.
 • Program wykupu akcji własnych o wartości 2 mld EUR w latach 2021-2025, co odpowiada redukcji liczby akcji netto o ponad 30 mln sztuk w oparciu o aktualny kurs akcji Saint-Gobain.

Dzień Rynków Kapitałowych (Capital Day) odbył się zarówno w formie tradycyjnej, jak i wirtualnie, za pośrednictwem dostępnej platformy. Prezentacja rozpoczęła się o godz. 14:00 czasu CET i objęła sesję pytań i odpowiedzi dla analityków i inwestorów. Dokumentacja i webcasty zostały udostępnione na stronie internetowej Saint-Gobain na początku prezentacji o godzinie 14:00 czasu CET: https://www.saint-gobain.com/en/finance/investor-days.Możliwość odtworzenia dostępna od 7 października, pod tym samym linkiem, podanym powyżej.

***

O SAINT-GOBAIN  

Saint-Gobain tworzy, produkuje i dystrybuuje materiały i rozwiązania mające ważny wpływ na jakość życia każdego z nas oraz na naszą wspólną przyszłość. Powstają one w procesie nieustannej innowacji i są wykorzystywane wszędzie tam gdzie mieszkamy i żyjemy na co dzień np. w budynkach, w środkach transportu, a także w inwestycjach infrastrukturalnych oraz w wielu zastosowaniach przemysłowych. Zapewniają one komfort, wytrzymałość i bezpieczeństwo i stanowią odpowiedź na wyzwania naszych czasów, takie jak ekologiczne budownictwo, oszczędne gospodarowanie zasobami oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Nasza strategia odpowiedzialnego wzrostu opiera się na celu nadrzędnym Saint-Gobain - "MAKING THE WORLD A BETTER HOME" - który jest wyrazem wspólnej ambicji wszystkich pracowników Grupy, aby każdego dnia podejmować działania na rzecz uczynienia świata piękniejszym i bardziej zrównoważonym miejscem do życia.

Wartość sprzedaży w 2020 roku: 38,1 mld EUR.

Ponad 167 000 pracowników w 70 krajach

Firma podjęła zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.

Więcej informacji o Saint-Gobain znaleźć można na naszej stronie,

www.saint-gobain.com oraz na Twitterze @saintgobain

Saint-Gobain
Kontakty z analitykami/inwestorami
    

Vivien Dardel

Floriana Michalowska

Christelle Gannage

 +33 1 88 54 29 77

 +33 1 88 54 19 09

 +33 1 88 54 15 49

Saint-Gobain

Kontakty z mediami

Vivien Dardel

Floriana Michalowska

Christelle Gannage

 +33 1 88 54 29 77

 +33 1 88 54 19 09

 +33 1 88 54 15 49


[1] Zakładając brak znaczącego spowolnienia gospodarczego

[2] W tym wzrost organiczny w 2021 r. znormalizowany w stosunku do 2019 r.

[3] Analiza przeprowadzona w odniesieniu do wszystkich rodzin produktów Grupy i poddana audytowi przez niezależny podmiot zewnętrzny.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!