Aktualności firm stowarzyszonych

Dzień otwarty w International School of Warsaw - 21 kwietnia od 9:00 do 12:00

<p style="text-align: justify;">Zapraszamy rodziców i dzieci na kolejny dzień otwarty w International School of Warsaw, 21 kwietnia w godzinach 9.00 – 12.00. ISW to nowa międzynarodowa szkoła zlokalizowana w podwarszawskim Bobrowcu. W ISW nauka odbywa się w dwóch językach wykładowych – angielskim lub francuskim. Dodatkowo dzieci uczą się języka ojczystego i wybranego języka obcego : polskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego lub chińskiego. ISW posiada akredytację  IAO (International Accreditation Organization) oraz jest w trakcie uzyskiwania akredytacji IBO  (International Baccalaureate Organization), pozwalającej na przeprowadzanie matury międzynarodowej.</p>

>

ISW to prawdziwa szkoła przyszłości, której program skupia się zarówno na nowoczesnej edukacji, jak i wszechstronnym rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami i zdolnościami.

International School of Warsaw to jedyna szkoła w Polsce, w której zajęcia prowadzone s? w systemie STEaM ł?cz?cym nauczanie technologii, nauk ścisłych, matematyki i sztuki. Ten nowatorski, interdyscyplinarny program pobudza ciekawość i krytyczne myślenie, uczy podejmowania ryzyka, szukania nowych, kreatywnych rozwi?zań i współpracy.

Część zajęć szkolnych prowadzonych jest na świeżym powietrzu. W ten sposób, nauka teorii w klasach, jest uzupełniana zajęciami praktycznymi i doświadczeniami prowadzonymi na zewn?trz. Sprzyja temu ogromny, zielony kampus, na którym oprócz boiska i placu zabaw, znajduje się zewnętrzne laboratorium i zagroda dla zwierz?t.

ISW to także prawdziwie międzynarodowa szkoła. Nasi wysoko wykwalifikowani nauczyciele reprezentuj? 12 narodowości. Ich różnorodne doświadczenia, wykształcenie i pochodzenie tworz? bogactwo intelektualne i kulturowe naszej szkoły.

Podczas dnia otwartego odbędzie się spotkanie z dyrektorem, który opowie szczegółowo o programie nauczania oraz misji i wizji szkoły, zwiedzanie kampusu oraz sesja pytań i odpowiedzi. Najbliższe daty dni otwartych to 21 kwietnia i 26 maja.

Prosimy o rejestrację poprzez formularz:

http://isw.edu.pl/open-days/

International School of Warsaw

Ul. Mazowiecka 43

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 11pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 1,56 (spadek o...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!