Aktualności firm stowarzyszonych

„Dzień Niemarnowania Żywności” w Carrefour Polska

<p style="text-align: justify;">16 października w całej Grupie Carrefour obchodzony jest „Dzień Niemarnowania Żywności”. W tym roku ma on wyjątkowy charakter, bowiem z tej okazji Carrefour Polska przekazał ostanie dwa samochody-chłodnie ufundowane z grantu Fundacji Carrefour – tym razem na rzecz Banku Żywności w Trójmieście i Banku Żywności Suwałki-Białystok. Działanie to realizowane jest w ramach programu Carrefour „STOP Marnotrawstwu”.</p>

>

Światowy Dzień Żywności, który wypada 16 października, w całej Grupie Carrefour obchodzony jest jako „Dzień Niemarnowania Żywności”. Sieć podejmuje wiele inicjatyw maj?cych na celu zapobieganie marnotrawstwu żywności wśród klientów i pracowników sklepów Carrefour. W tym wyj?tkowym dniu odbyło się m.in. oficjalne wręczenie Bankom Żywności dwóch specjalistycznych samochodów niezbędnych do bezpiecznego transportu produktów spożywczych.

W Białymstoku zorganizowano konferencję, podczas której Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska przekazał przedstawicielom lokalnego Banku Żywności specjalistyczn? ciężarówkę-chłodnię.

  –  Bank Żywności Suwałki-Białystok wspiera rocznie 100 organizacji, które docieraj? z pomoc? do ponad 25 000 potrzebuj?cych. To bardzo dobre wyniki, dlatego tym bardziej cieszę się, że możemy wesprzeć tak sprawnie działaj?c? organizację. Jestem przekonany, że nasza współpraca nadal będzie przebiegać owocnie, a wsparcie Carrefour pozwoli nie tylko efektywnie zapobiegać marnotrawstwu żywności, ale także pomoże wielu ludziom, których często nie stać na zakup podstawowych produktów żywieniowych  – powiedział Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska.

Carrefour obecny był także w Gdańsku na spotkaniu zatytułowanym „Razem przeciwko marnowaniu żywności”. Sieć handlow? reprezentowała Barbara Kowalska, Dyrektor Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Carrefour Polska.

  – Tematyka zapobiegania marnotrawstwu żywności jest niezwykle istotna dla naszej sieci, dlatego bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj w tak wyj?tkowym dniu, jakim jest Światowy Dzień Żywności, który w całej Grupie Carrefour obchodzony jest jako „Dzień Niemarnowania Żywności”. Jestem przekonana, że ufundowana przez nas ciężarówka-chłodnia pozwoli Bankowi Żywności w Trójmieście jeszcze lepiej gospodarować i wykorzystywać przekazywan? przez sklepy żywność, która transportowana we właściwych warunkach będzie służyć coraz większej liczbie potrzebuj?cych  – powiedziała Barbara Kowalska, Dyrektor Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Carrefour Polska.

Carrefour od pocz?tku swojej działalności w Polsce, czyli od 1997 roku, współpracuje z Federacj? Polskich Banków Żywności, realizuj?c liczne inicjatywy maj?ce na celu przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności. W 2015 roku Carrefour sformalizował swoje działania i podpisał ogólnopolsk? umowę z Federacj? Polskich Banków Żywności, reguluj?c? kwestie przekazywania produktów spożywczych. Na terenie całego kraju hipermarkety i supermarkety Carrefour przekazuj? regularnie produkty spożywcze do Banków Żywości. Ponadto, Carrefour co roku wspiera ogólnopolskie zbiórki żywności, udostępniaj?c przestrzeń i promuj?c zbiórki na terenie sklepu i w mediach.

W 2002 r. Fundacja Carrefour przekazała pierwszy grant na zakup ciężarówek-chłodni dla lokalnych Banków Żywności. Dzięki wsparciu Fundacji Carrefour Banki Żywności zakupiły już 16 ciężarówek! W 2016 roku Fundacja Carrefour przekazała grant w wysokości 125  000 euro na zakup 7 ciężarówek-chłodni dla lokalnych Banków Żywności.

Carrefour za zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebuj?cych otrzymał wyróżnienie z okazji 20-lecia Federacji Polskich Banków Żywności. Nagroda miała na celu wyróżnienie przedsiębiorstw, które najaktywniej wspieraj? Federację Polskich Banków Żywności w ich działalności. Ponadto, za swoj? współpracę z Bankami Żywności Carrefour Polska otrzymał tytuł „Dobroczyńcy roku 2017”.

***  

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest części? Grupy Carrefour, referencyjnej sieci spożywczej, która posiada blisko 12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Grupa Carrefour jest sieci? multilokaln?, multiformatow? i multikanałow?, obsługuj?c? codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!