Aktualności firm stowarzyszonych

Dział powierzchni przemysłowych i logistycznych Cushman & Wakefield największy w historii

<p style="text-align: justify;">Dział powierzchni przemysłowych i logistycznych międzynarodowej firmy doradczej Cushman &amp; Wakefield powiększył się kolejny raz w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Dołączenie Kamila Żacha oraz Natalii Lipki, spowodowało, że zespół jest obecnie największy w swojej historii.</p>

>

Kamil Żach  doł?czył do Cushman & Wakefield na stanowisku Specjalista ds. gruntów. Jego zadaniem będzie m.in. pozyskiwanie i sprzedaż gruntów inwestycyjnych, analiza dokumentacji nieruchomości, współpraca z organami urzędowymi oraz budowanie relacji z właścicielami i inwestorami. Kamil posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu nieruchomości z sektora komercyjnego i mieszkaniowego. Przez ostatnie lata pracował dla firmy Stokrotka na stanowisku Menadżera ds. Rozwoju Rynku, gdzie był odpowiedzialny m.in. za typowanie lokalizacji, analizę potencjału, weryfikację możliwości realizacji inwestycji oraz negocjowanie warunków najmu i zakupu. Kamil jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra europeistyki.

Natalia Lipka  objęła stanowisko Land & Marketing Assistant w dziale powierzchni magazynowych i logistycznych firmy Cushman & Wakefield. Natalia będzie odpowiedzialna za bież?ce wsparcie zespołu gruntów i terenów inwestycyjnych oraz realizowanie projektów marketingowych działu. Jest studentk? III roku w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Global Business Finance and Governance ze specjalizacj? International Business.

-  Rynek powierzchni magazynowych i logistycznych to obecnie jeden z najszybciej rozwijaj?cych się segmentów rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Rosn?ca liczba projektów oraz chęć utrzymania wysokich standardów spowodowały kolejne poszerzenie działalności operacyjnej. Kamil w swojej dotychczasowej karierze wielokrotnie wykazywał się swoj? wiedz? eksperck? w zakresie tematyki zwi?zanej z obrotem gruntami, natomiast Natalia to młody talent, który stanowi duże wsparcie dla kolegów i koleżanek z działu  – powiedziała, Joanna Sinkiewicz, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Cushman & Wakefield Polska.  

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!