Aktualności firm stowarzyszonych

Dyrektor Generalny Dachser przedsiębiorcą roku

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Bernhard Simon, CEO międzynarodowego operatora logistycznego Dachser, został uhonorowany nagrodą „Przedsiębiorca Roku”, przyznaną w konkursie organizowanym przez EY (Ernst&amp;Young). Szef Dachser znalazł się w gronie laureatów wyróżnionych za przedsiębiorczość, innowacyjność i osobiste zaangażowanie. Nagrodę w kategorii „Firma rodzinna” odebrał 18 listopada br. w Berlinie.</strong></span></p>

>

Nagroda dla firmy rodzinnej została przyznana po raz pi?ty, choć sam konkurs doczekał się już dwudziestej edycji. Statuetkę otrzymuj? przedsiębiorcy, którzy aktywnie angażuj? się we wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju, budowę systemu wartości i podejmowanie działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jury konkursu podjęło decyzję o przyznaniu nagrody Bernhardowi Simonowi za przygotowanie zarz?dzanej przez niego firmy rodzinnej na nadchodz?ce lata dzięki wzorowemu przywództwu i zasadom sukcesji. W ten sposób, zgodnie z opini? jury, umocnił zdolność Dachser do bycia innowacyjnym i zyskownym przedsiębiorstwem, na przestrzeni lat ustanawiaj?cym wiele standardów w swojej branży. Jednym z przykładów jest wykorzystywanie w firmowych operacjach kodów kreskowych, co położyło podwaliny pod cyfryzację logistyki.

***

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 428 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia ponad 26,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 78 mln przesyłek o ł?cznej wadze 37 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!