Analizy i badania

Dynamika płac i zatrudnienia zgodne z krótkookresowym trendem

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w sierpniu do 3,4% r/r wobec 3,3% w lipcu, kształtując się nieznacznie powyżej naszej prognozy (3,3%) i poniżej konsensusu rynkowego (3,5%).</p>

>

Tym samym roczna dynamika płac w sierpniu była zgodna z krótkookresowym trendem (ok. 3,5%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w sierpniu o 4,0% r/r (bez zmian w porównaniu z lipcem), co było efektem wzrostu inflacji CPI (do -0,6% r/r w sierpniu wobec -0,7% w lipcu, por. MAKROpuls z 15.09.2015) oraz zwiększenia nominalnej dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!