Aktualności firm stowarzyszonych

Dynamiczny rozwój Dachser Air & Sea Logistics w Azji i rejonie Pacyfiku

<p style="text-align: justify;"><strong>W</strong><strong> 2014 roku dywizja Dachser Air &amp; Sea Logistics działająca w Azji i rejonie Pacyfiku, zajmująca się frachtem lotniczym i morskim, uzyskała wzrosty wszystkich wskaźników efektywności. Wolumen towarów przetransportowanych przez operatora był większy o 20 proc. w stosunku do roku poprzedniego, a liczba przesyłek wzrosła o 7,8 proc. </strong></p>

>

  • Fracht morski wzrósł o 20 proc., do 203.900 TEU
  • Przychód skonsolidowany wyniósł 336 mln euro
  • Wzrost liczby przesyłek lotniczych i morskich o 7,8%, do 355  600

Przychody operatora wyniosły 336 mln euro i były wyższe o 1,85 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Dachser otworzył w regionie 3 nowe oddziały, których liczba wzrosła do 61. Zatrudnienie wzrosło o 4 proc. i wynosi obecnie ponad 1,5 tys.

W ubiegłym roku firma Dachser przejęła udziały w spółkach w Indiach i Tajlandii oraz została większościowym udziałowcem w spółce w Bangladeszu. W ostatnich latach operator zrealizował również szereg inwestycji w Indonezji, Singapurze, Tajlandii, Wietnamie i Malezji, a także rozszerzył swoj? działalność w Chinach i Korei.

Edoardo Podesta, dyrektor zarz?dzaj?cy Dachser Air & Sea Logistics Azja i region Pacyfiku powiedział: Mimo ogólnego spowolnienia wzrostu gospodarczego w regionie Azji Pacyficznej w zeszłym roku, udało nam się zwiększyć wolumen przesyłek zarówno lotniczych jak i morskich. Mamy ambitny plan rozszerzenia globalnej sieci oddziałów i magazynów, a nasze ostatnie wyniki pokazuj?, że mamy spore szanse aby ten cel osi?gn?ć.    

Dzięki inwestycjom Dachser we własne lokalizacje w Azji, wysokiemu stopniowi integracji całej sieci oraz dopasowanym rozwi?zaniom, klienci operatora zyskuj? poprawę efektywności łańcuchów dostaw i optymalizację kosztów.

Cały czas staramy się, aby nasi klienci mogli korzystać z naszych wysokiej jakości usług w dowolnym miejscu na świecie. Naszymi inwestycjami w Azji potwierdzamy zaangażowanie w usprawnienie sieci i usług w tym regionie – dodał Podesta.

***

O Grupie Dachser:

Zatrudniaj?c około 25 000 pracowników w 437 lokalizacjach na całym świecie, w 2014 roku Dachser osi?gn?ł przychody w wysokości 5,3 mld EUR, transportuj?c w sumie 73,7 mln przesyłek o ł?cznej wadze 35,4 mln ton. Dachser poprzez swoje organizacje krajowe jest obecny w 42 krajach świata.

Więcej informacji na temat Dachser: www.dachser.pl

Dachser Sp. z o.o.
Biuro Zarz?du
ul. Wersalska 47/75 ; 91-212 Łódź
Tel. +48 42 279 02 00 ; Fax.: +48 42 279 02 09
dachser.lodz@dachser.com
www.dachser.pl

Kontakt dla mediów:

Renata Krukowska                                                                                   GlobalBrand Institute – biuro prasowe Dachser
Specjalista ds. marketingu i PR                                 Katarzyna Próchniak
renata.krukowska(@)dachser.com                                       katarzyna.prochniak(@)globalbrand.pl
tel. +48 42  279 02 31                                                          tel. +48 22  428 27 82

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!