Aktualności firm stowarzyszonych

Dwudziestu dziewięciu prawników warszawskiego biura Dentons wyróżnionych w rankingu IFLR1000

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Dentons obroniła mocną pozycję w tegorocznej edycji rankingu IFLR1000 i ponownie uzyskała rekomendacje we wszystkich obszarach branych pod uwagę w zestawieniu.</p>

>

W trzech kategoriach Dentons w Polsce został wyróżniony najwyższ? not? (Tier 1), w kolejnych czterech plasuj?c się na drugim miejscu (Tier 2). Kancelaria zdobyła rekomendacje w następuj?cych obszarach:

 • Banking – Tier 2
 • Capital markets: Debt – Tier 1
 • Capital markets: Equity – Tier 2
 • M&A – Tier 2
 • Project Development: Power – Tier 1
 • Project Development: Infrastructure – Tier 1
 • Project finance – Tier 2

Ponadto, w tegorocznym rankingu IFLR1000 indywidualne rekomendacje uzyskało aż 29 prawników z warszawskiego biura Dentons. S? to:

 • Piotr Dulewicz: Market Leader
 • Arkadiusz Krasnodębski: Market Leader
 • Marcin Bartczak: Highly Regarded
 • Jakub Celiński: Highly Regarded
 • Paweł Dębowski: Highly Regarded
 • Robert Dulewicz: Highly Regarded
 • Paweł Grabowski: Highly Regarded (awans w rankingu)
 • Tomasz Korczyński: Highly Regarded
 • Aldona Kowalczyk: Highly Regarded
 • Agnieszka Kulińska: Highly Regarded
 • Mateusz Toczyski: Highly Regarded
 • Wojciech Zieliński: Highly Regarded
 • Tomasz Zwoliński: Highly Regarded
 • Wojciech Bogusławski: Notable Practitioner
 • Michał Drozdowicz: Notable Practitioner (po raz pierwszy w rankingu)
 • Anna Garbula-Węgrzynowska: Notable Practitioner
 • Anna Hergottová: Notable Practitioner
 • Krzysztof Kaźmierczyk: Notable Practitioner
 • Marceli Kasperkiewicz: Notable Practitioner
 • Takura Kawai: Notable Practitioner
 • Bartłomiej Kordeczka: Notable Practitioner
 • Elżbieta Lis: Notable Practitioner
 • Michał Motylewski: Notable Practitioner
 • Monika Sitowicz: Notable Practitioner
 • Piotr Staniszewski: Notable Practitioner (po raz pierwszy w rankingu)
 • Inga Dulska: Rising Star
 • Agnieszka Lipska: Rising Star
 • Michał Śmiechowski: Rising Star, oraz
 • Anna Szymańska: Rising Star.

Drugi rok z rzędu Arkadiusz Krasnodębski oraz Piotr Dulewicz otrzymali od IFLR1000 szczególne wyróżnienia. Każdemu z nich został przyznany tytuł wiod?cego prawnika „Market Leader”.

W skali całej firmy, Dentons zdobył 12 nowych lub wyższych niż poprzednio rekomendacji, umacniaj?c swoj? pozycję w rankingu. Dodatkowo, indywidualne rekomendacje otrzymało aż 122 prawników kancelarii.

Ranking IFLR1000 uwzględnia wiod?ce firmy prawnicze z regionów Azji i Pacyfiku, Centralnej i Wschodniej Europy, Ameryki Łacińskiej, krajów bałtyckich i Skandynawii oraz Afryki Subsaharyjskiej. Skupia się na transakcjach i sprawach zwi?zanych z finasowaniem, fuzjami i przejęciami, infrastruktur? oraz energetyk?. Publikacja nadaje prawnikom wyróżnienia w 4 kategoriach:

 • Market Leader – niekwestionowani liderzy w swojej dziedzinie, prawnicy maj?cy  doświadczenie innowacyjnych transakcjach i uznawani za wybitnych w swoim kraju lub  praktyce prawa.
 • Highly Regarded – prawnicy wysoko ocenieni przez konkurencję, pracuj?cy przy  najważniejszych transakcjach oraz pozytywnie rekomendowani przez klientów.
 • Notable Practitioner – prawnicy, którzy doradzali przy istotnych transakcjach wymienianych  w IFLR1000.
 • Rising Star – prawnicy, na których warto zwrócić uwagę i którzy buduj? swoj? reputację na rynku.

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Joanna Gierak-Onoszko
Public Relations & Communications Manager
T: +48 22 242 51 25| M: +48 507 836 064
E: joanna.gierak-onoszko@dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!