Aktualności firm stowarzyszonych

Dwa awanse partnerskie w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

<p style="text-align: justify;"><strong>Marta Gadomska-Gołąb i dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, współkierujące praktyką Consumer Product Compliance &amp; Life Sciences, z dniem 1 lipca 2017 roku dołączyły do grona partnerów Wierzbowski Eversheds Sutherland.</strong></p>

>

Marta Gadomska-Goł?b  jest radc? prawnym, od trzech lat kieruje w kancelarii praktyk? Life Sciences. Jest ekspertem rekomendowanym w zakresie Life Sciences w rankingu Chambers Europe 2017. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie regulacyjnym, a także w zakresie odpowiedzialności za produkt, dystrybucji, relacji z konsumentami oraz reklamy, dla klientów z branży farmaceutycznej, RTV, AGD, FMCG, wyrobów tekstylnych, a także branży meblowej i kosmetycznej. Zajmuje się również prawnymi aspektami wykorzystania nowych technologii w systemie ochrony zdrowia, w szczególności telemedycyn?. Aktywnie działa na rzecz popularyzacji i rozwoju zagadnień medycyny personalizowanej, będ?c członkiem organów Polskiej Kolacji Medycyny Personalizowanej. Regularnie występuje jako prelegentka na konferencjach poświęconych ww. tematyce. Jest również wykładowc? UJ. W kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland pracuje od 11 lat.

Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska  jest radc? prawnym, specjalizuje się w prawie konsumenckim. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie dla krajowych i zagranicznych firm z branż RTV, AGD, FMCG, wyrobów tekstylnych, branży meblowej i kosmetycznej. Pracuje dla wiod?cych producentów, importerów, dystrybutorów i detalistów, zapewniaj?c kompleksowe doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa konsumenckiego, w tym w zakresie bezpieczeństwa produktów, a także roszczeń konsumenckich i gwarancyjnych oraz prawa umów i prawa reklamy. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również bież?c? obsługę spółek oraz realizację projektów dotycz?cych zamówień publicznych. W 2012 roku obroniła pracę doktorsk? w zakresie europejskiego prawa konsumenckiego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Regularnie występuje jako prelegentka na konferencjach, prowadzi też autorskie szkolenia dotycz?ce prawa konsumenckiego, jest również autorem licznych publikacji na ten temat. Z kancelari? zwi?zana jest od 11 lat.

Obie prawniczki stoj? na czele nowo utworzonej praktyki Consumer Product Compliance & Life Sciences.

Grono partnerów Wierzbowski Eversheds Sutherland liczy aktualnie 12 prawników.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!