Aktualności firm stowarzyszonych

Drugie życie biomasy to energia. W jaki sposób i gdzie powstaje?

W światowej produkcji energii z OZE biomasa zajmuje obecnie trzecie miejsce. Z raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) wynika, że do 2030 roku biomasa stanie się liderem i tym samym będzie źródłem aż 60% światowej produkcji energii. Zielona transformacja energetyczna trwa również w Polsce, biomasa jest tu drugim najczęściej wykorzystywanym Odnawialnym Źródłem Energii – po energii wiatrowej. Poniżej znajdują się przykłady inwestycji wykorzystujących biomasę do produkcji energii.

 

Popularność biomasy

Niewątpliwym atutem biomasy jest jej dostępność, gdyż różnego rodzaju materia organiczna występuje niemal na całej planecie. Pozyskanie biomasy i technologia przygotowania jej do dalszych procesów wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej nie są problematyczne. Dodatkowo - zasoby biomasy są odtwarzalne, a ich pozyskanie nie ma znaczącego wpływu na stan środowiska. Ilość wyprodukowanej alternatywnej energii z biomasy można dość precyzyjnie wyliczyć i zaplanować zrównoważoną produkcję. Biomasa w ostatnich latach zyskuje na popularności - coraz bardziej wymagające uwarunkowania dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza sprawiają, że miejskie spółki ciepłownicze i elektrociepłownicze modernizują swoje zakłady wykorzystując biomasę jako główne paliwo energetyczne.

Gdzie powstaje alternatywna energia z biomasy?

Współczesna inżynieria koncentruje działania na odciążaniu środowiska m.in. poprzez zmniejszanie śladu węglowego z użyciem kogeneracji. To równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej
w trakcie jednego procesu. Metodę można w skrócie określić jako „2 w 1”, ale przede wszystkim - z uwagi na wysoką skuteczność w ograniczaniu emisji produktów spalania do atmosfery - promowanie kogeneracji o wysokiej sprawności stanowi priorytet Unii Europejskiej.

Oto przykłady wdrożeń biomasy z korzyścią dla centralnych systemów miejskich:

1. W Grudziądzu powiedzenie „słomiany zapał” nabierze pozytywnego znaczenia

Grudziądz będzie jednym z pierwszych miast w Polsce, które w znacznym stopniu wykorzysta biomasę do wytworzenia ekologicznego ciepła. Elektrociepłownia „Łąkowa” zmniejszy użycie węgla kamiennego, co oznacza czystsze środowisko i alternatywną energię. Tamtejszą biomasą będzie luźna słoma (odpad z produkcji rolnej). Nowy kocioł biomasowy wytworzy parę o temperaturze 460 st. C i ciśnieniu 42 bar, zaś komora spalania zostanie zoptymalizowana w celu uzyskania najlepszej sprawności. Inwestycję nadzorują specjaliści z SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce dla OPEC-INEKO Sp. z o.o.

2. Łomża słynie nie tylko z pięknej przyrody i browaru

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. wybrało biomasę drzewną z układem odzysku ciepła ze spalin. Nowy kocioł wodny o mocy 12,5 MW wykorzystuje biomasę jako paliwo, co znacząco przyczynia się do redukcji dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery. Projekt realizowano ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Firma SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu dla tej inwestycji.

3. W Ełku, czyli w centrum zielonych płuc Polski

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku zdecydowała się na budowę kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy. W ramach projektu powstanie nowy budynek kotłowni na biomasę z zainstalowanym kotłem wodnym opalanym zrębkami drzewnymi o mocy cieplnej 10 MW wraz
z ekonomizerem suchym oraz kondensacyjnym, układem magazynowania i podawania paliwa, odprowadzeniem spalin i odpopielaniem oraz kompletną instalacją technologiczno-hydrauliczną. Firma SAFEGE pełni tu funkcję Inwestora Zastępczego, odpowiedzialnego zarówno za kompleksowe przygotowanie postępowania przetargowego na Wykonawcę robót (w formule „projektuj-buduj”), jak i za zarządzanie kontraktem oraz nadzór inwestorski nad inwestycją.

Biomasa stanowi niewątpliwie jedną z dróg do dekarbonizacji ciepłownictwa w Polsce. Wszystko wskazuje też, że jej udział w naszym miksie energetycznym będzie rósł. Wielkim atutem biomasy są niewątpliwie niskie koszty wytworzenia energii na tle innych OZE - wyprodukowanie jednostki energii z biomasy wymaga kilkukrotnie mniejszych nakładów inwestycyjnych.

Specjaliści z SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce nadzorowali lub nadzorują proces powstawania powyższych jednostek i inwestycji.

Kontakt dla Mediów:

Mikołaj Nowak

PR & Communications Consultant

Biuro Prasowe SAFEGE S.A.S ODDZIAŁ W POLSCE

Tel.: 516 444 773

biuro.prasowe(@)suezpolska.pl

Zapraszamy do kontaktu.

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce
Eurocentrum Office Complex - Al. Jerozolimskie 134 - 02-305 Warszawa – PL

NIP: 1070000916 - REGON: 015739713 - KRS: 0000208465 - www.safege.pl

Uzupełnienie dla redakcji

Firma SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce (SUEZ Consulting Polska) istnieje w Polsce od 30 lat i należy do francuskiej Grupy SUEZ. Zapewnia kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji działając aktywnie poprzez konsulting strategiczny i inżynieryjny w sektorze ochrony środowiska, transportu oraz gospodarki komunalnej, budownictwa i przemysłu. SAFEGE Polska wspiera także samorządy lokalne i przedsiębiorstwa przemysłowe w procesie transformacji ekologicznej i energetycznej, jak również w procesie adaptacji do zmian klimatycznych.

SAFEGE Polska to własne biuro projektowe oraz 32 biura w Polsce i ponad 200 stałych pracowników oraz kilkuset współpracowników - specjalistów w każdej dziedzinie inżynierii. Firma współpracuje z instytucjami publicznymi, klientami komercyjnymi, przemysłowymi, przedsiębiorcami i władzami lokalnymi.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!