COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Druga fala COVID-19 w USA negatywna dla dolara

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wyniósł 4,4599 (brak zmiany w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni). W pierwszej części tygodnia kurs EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie wzrostowym w ślad za podwyższoną awersją do ryzyka. Obniżonemu popytowi na ryzykowne aktywa sprzyjały rosnące obawy inwestorów o skutki gospodarcze drugiej fali pandemii COVID-19 obserwowanej obecnie w USA. Wsparcie dla takiej oceny stanowi odnotowane w ubiegłym tygodniu osłabienie dolara względem euro. Jednocześnie zmienność na rynku walutowym ograniczana była przez ubogi kalendarz wydarzeń makroekonomicznych. Pod koniec tygodnia doszło do korekty i lekkiego umocnienia złotego.

Wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich są w naszej ocenie neutralne dla złotego. W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach kurs złotego pozostanie pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z pandemią koronawirusa. Kluczowe dla inwestorów będą informacje nt. drugiej fali zachorowań i nowych ognisk w USA. W centrum uwagi rynku będzie również posiedzenie RPP, które może przyczynić się do osłabienia kursu polskiej waluty. Posiedzenie EBC nie będzie miało naszym zdaniem istotnego wpływu na rynek. Uważamy, że dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, inflacja, rozpoczęte budowy, pozwolenia na budowę, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan), Niemiec (indeks ZEW), Polski (inflacja, bilans płatniczy, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) oraz Chin (PKB, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, inwestycje w aglomeracjach miejskich) będą neutralne dla kursu złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!