Aktualności firm stowarzyszonych

Druga edycja programu Post MBA – Akademia Przywództwa startuje już 6 października

<p style="text-align: justify;">6 października rozpoczynamy drugą edycję programu Post MBA – Akademia Przywództwa. Program stworzony został dla menedżerów, którzy:</p>

>

  • chc? kontynuować swój rozwój,
  • s? świadomi, że inwestowanie we własny rozwój jest z jednej strony obowi?zkiem lidera, a z drugiej - jedn? z najbardziej rentownych, a jednocześnie pewnych inwestycji,
  • potrzebuj? wiedzy, umiejętności i narzędzi z dziedziny przywództwa i rozwoju menedżerskiego do zastosowania we własnym biznesie/organizacji,
  • chc? odnaleźć „ducha” Instytutu i stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń menedżerskich, zobaczenia siebie w różnych sytuacjach,
  • chc? przeciwdziałać rutynie, wypaleniu, spadkowi energii i samotności lidera.

Program Post MBA – Akademia Przywództwa, przygotowany wspólnie przez Francuski Instytut Zarz?dzania i Dariusza Dumę - twórcę Chiltern Consultancy Polska, to cykl 8 praktycznych jednodniowych spotkań   z ekspertami zarz?dzania i przywództwa, stworzony w odpowiedzi na potrzeby rozwojowe menedżerów i liderów.

Doskonale wiemy, jak ważn? spraw? jest dla dzisiejszych menedżerów stałe uaktualnianie swojej wiedzy i umiejętności oraz ci?gła troska o to, by formować właściw? postawę: Człowieka - Lidera - Autorytetu, który inspiruje i poci?ga za sob? ludzi.

Program będzie prowadzony po raz drugi, a już wprowadzamy do niego modyfikacje, które czyni? go jeszcze bardziej wartościowym i lepiej dopasowanym do tego, czego wymaga kariera każdego z uczestników. Najważniejsz? z nowości będzie poł?czenie uczenia się w grupie z prac? indywidualn?. Nie bez powodu praca indywidualna robi dziś tak? karierę, przyjmuj?c postać coachingu, mentoringu czy po prostu indywidualnego doradztwa. Każdy z Uczestników naszego programu Post MBA otrzyma w ramach zajęć dwie sesje takiego indywidualnego prowadzenia: jedn? przed rozpoczęciem zajęć, a drug? - po zakończeniu programu.

Celem sesji pierwszej będzie zdefiniowanie etapu kariery na którym się znajduje nasz Uczestnik, pomoc w zdefiniowaniu i zweryfikowaniu celów rozwojowych, zaplanowanie optymalnej strategii uczenia się oraz zaplanowanie praktycznych działań w ramach programu i poza nim, które będ? się składały na realny, wartościowy rozwój w czasie trwania Post MBA.

Celem sesji drugiej będzie podsumowanie osi?gnięć rozwojowych zwi?zanych z zakończonym programem, feedback oraz zaplanowanie celów i priorytetów dalszego rozwoju.

Obie sesje poprowadzi osobiście Dariusz Duma, konsultant, przedsiębiorca, trener i wykładowca z 20-letnim doświadczeniem w Polsce i za granic?, autor wydanej w 2016 roku ksi?żki „Serce i portfel. Być sob? w pracy”.

Spotykamy się raz w miesi?cu w pi?tek w godzinach 9.00-16.30. albo 17.00.

Terminy:

6 października 2017 r.

17 listopada 2017 r.

15 grudnia 2017 r.

12 stycznia 2018 r.

16 lutego 2018 r.

16 marca 2018 r.

13 kwietnia 2018 r.

11 maja 2018 r.

Więcej informacji

http://mba.edu.pl/?page_id=2946

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!