Aktualności firm stowarzyszonych

Dr Łukasz Cichy przechodzi z KNF do kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland

<p style="text-align: justify;">Z dniem 1 czerwca 2017 roku do zespołu Ryzyka Regulacyjnego i Compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland dołączy dr Łukasz Cichy, ekspert w zakresie Governance Risk Compliance.</p>

>

Dr Łukasz Cichy specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarz?dzania ryzykiem i whistleblowingu. Przed doł?czeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracował w Departamencie Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

W UKNF uczestniczył m.in. w licznych pracach legislacyjnych zwi?zanych z wdrożeniem dyrektywy CRD IV do ustaw i rozporz?dzeń, w tworzeniu standardów inspekcyjnych oraz w opracowaniu metodyki BION. Dzięki uczestnictwu w przygotowywaniu Rekomendacji H, Rekomendacji Z, Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz prowadzeniu konsultacji publicznych posiada unikaln? wiedzę na temat potrzeb sektora finansowego w tym obszarze.

Jest autorem licznych artykułów i opracowań, w tym m.in. broszury UKNF „Funkcja compliance w bankach”. Wchodzi w skład rady naukowej czasopisma „Compliance” wydawanego przez Instytut Compliance. Jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem maj?cym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla kilkusetosobowych grup słuchaczy z sektora finansowego. Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarz?dzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance.

– Cieszymy się, że udało się nam pozyskać do współpracy specjalistę o tak wyj?tkowym doświadczeniu i z tak dogłębn? wiedz? o potrzebach sektora bankowo-finansowego – podkreśla Gerard Karp, partner kieruj?cy zespołem TMT & Compliance. Dr Łukasz Cichy doradzać będzie instytucjom finansowym m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarz?dzania, w szczególności odnośnie Rekomendacji H, Rekomendacji Z, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotycz?cych polityki wynagrodzeń – dodaje Gerard Karp.

– Zaawansowany model 3 linii obrony, na jaki ma przejść sektor bankowy, jest nie tylko imponuj?cym wyzwaniem wdrożeniowym ze względu na istniej?ce już regulacje ostrożnościowe i rozwi?zania IT, ale także ze względu na fakt, że stanowić on będzie środowisko, w ramach którego wdrażane będ? przecież  wszystkie inne, przyszłe regulacje jak np. RODO, MIFID II, dyrektywa PSD II czy też rozwi?zania FinTech. Wierzbowski Eversheds Sutherland kompleksowo doradza klientom w tych obszarach – cieszę się, że od teraz będziemy mogli robić to razem – tak swoje doł?czenie do kancelarii komentuje dr Łukasz Cichy.

***

O Wierzbowski Eversheds Sutherland

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla biznesu. Jest członkiem Eversheds Sutherland, jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie, która dzięki 61 biurom zapewnia klientom globalne wsparcie we wszystkich obszarach prowadzonego przez nich biznesu. Ł?cz?c znajomość polskiego rynku oraz doświadczenie i możliwości globalnej sieci, Wierzbowski Eversheds Sutherland wspiera klientów w ich działalności krajowej, jak i w realizacji złożonych projektów międzynarodowych. Firma od lat jest rekomendowana przez prestiżowe rankingi prawnicze. Więcej na eversheds-sutherland.pl  ? Wierzbowski Eversheds Sutherland 2017. Wierzbowski Eversheds Sutherland jest członkiem Eversheds Sutherland (Europe) Limited

Więcej informacji chętnie udziel?:

Renata Misiewicz
Dział PR
+48 22 50 50 719
+48 502 37 89 72
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl

Gerard Karp
Partner, Szef praktyki
TMT & Compliance
gerard.karp@eversheds-sutherland.pl
+48 22 50 50 749

Zobacz nasze blogi

Kodeks w pracy
EuroZamówienia
IP w sieci
Przepis na energetykę
PrawoMówni
Lepsza taktyka

Zapisz się na nasz newsletter

Otrzymuj cykliczne informacje o ważnych zmianach w prawie oraz organizowanych przez nas szkoleniach i konferencjach.

Śledź nas w social media

LinkedIn
Twitter
Facebook

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!