Zobacz także  •  Członkowie

Dotacje z KPO na inwestycje dużych przedsiębiorstw w robotyzację i cyfryzacjęDotacje z KPO na inwestycje dużych przedsiębiorstw w robotyzację i cyfryzację

Do 9 października 2023 r. można składać wnioski o bezzwrotne dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z robotyzacją, sztuczną inteligencją oraz cyfryzacją procesów w ramach ogłoszonego konkursu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Budżet konkursu pochodzący ze środków unijnych wynosi ponad 1 mld zł.

 

Kto może złożyć wniosek?

Konkurs skierowany jest do dużych przedsiębiorstw.

Dofinansowanie z pomocy regionalnej uzyskają przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu rozwiązań przyczyniających się do transformacji cyfrowej, w szczególności projekty związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją oraz cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług.

 

Na co można uzyskać środki?

Zakres rzeczowy przedsięwzięć zgłaszanych do objęcia wsparciem powinien obejmować:

  • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych, pomocniczych),
  • wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi,
  • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym dedykowanych klientom platform usług online oraz integrację istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług,
  • wdrażanie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych,
  • wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
  • wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystanie przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji,
  • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowę inteligentnych fabryk (Smart Factory),
  • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych,
  • wdrażanie wysokospecjalistycznych cyfrowych miejsc pracy.

 

Przedsięwzięcia zgłaszane do wsparcia muszą zostać zrealizowane do 30 czerwca 2026 r.

Minimalna wartość projektu nie może być niższa niż 8 mln zł netto, a maksymalna wartość nie może przekroczyć 140 mln zł netto. 

Wsparcie przyznawane w ramach inwestycji stanowi pomoc publiczną udzielaną na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej, co oznacza różną intensywność pomocy w zależności od lokalizacji inwestycji.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Nie wiesz, jak aplikować o środki finansowe? Skontaktuj się z nami – chętnie odpowiemy na pytania związane z programem oraz zapewnimy kompleksowe wsparcie.

Dotacje z KPO na inwestycje dużych przedsiębiorstw w robotyzację i cyfryzację | Rödl & Partner (roedl.pl)

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!