Analizy i badania

Dotacje na innowacje: INNOCHEM

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="font-family: Arial, serif;"><span><strong>Konkurs INNOCHEM rozpoczyna serię konkursów dla programów sektorowych w 2017 roku. Jest to konkurs </strong></span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span><strong>skierowany do przedsiębiorców należących do branży chemicznej. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 1 marca i potrwa do 28 kwietnia br.</strong></span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span><strong>Budżet konkursu to 180 mln PLN.</strong></span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span><strong>O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw.</strong></span></span></p>

>

Maksymalne wsparcie, w zależności od wielkości firmy oraz rodzaju zaplanowanych badań (badania przemysłowe/prace rozwojowe) może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych.  

Kluczowe czynniki sukcesu:

  • wpisanie się w zakres tematyczny agendy badawczej programu
  • wpisanie się w Krajow? Inteligentn? Specjalizację
  • rezultatem projektu musi być stworzenie innowacji produktowej lub procesowej cechuj?c? się nowości? co najmniej w skali krajuza
  • angażowanie kadry badawczej posiadaj?cej adekwatne do zakresu projektu wykształcenie i  doświadczenie
  • istnieje zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe na bezpośrednie rezultaty projektu
  • wdrożenie rezultatów planowane jest na terenie RP    

Więcej szczegółowych informacji dotycz?cych ww konkursu, jak również wielu innych można znaleźć na stronie dotacjenainnowacje.taxand.pl.  

Zobacz video i dowiedz się więcej o programach sektorowych  

ZGŁOŚ PROJEKT DO BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.  

Zapisz się na  BLOGA  b?dź na bież?co z dotacjami na innowacje

***

O Crido Taxand

Crido Taxand jest pierwsz? na polskim rynku firm? konsultingow?, która nie ł?czy usług doradczych i audytorskich, działaj?c? w międzynarodowej sieci. Firma powstała w 2005 roku. Od pocz?tku swojej działalności należy do międzynarodowej sieci podatkowej Taxand, która liczy 2000 doradców podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach. Ponad 200-osobowy zespół Crido Taxand w Polsce doradza klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania, szczególnie z funduszy UE, prawa (Crido Legal) i strategii biznesowych (Crido Business Consulting). Zarówno firma, jak i jej eksperci zajmuj? najwyższe pozycje w rankingach podatkowych oraz jako doradcy w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Więcej informacji o Crido Taxand na taxand.pl, a o Taxand na taxand.com.  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!