Aktualności firm stowarzyszonych

Dotacja unijna w parze z leasingiem – TOP 5 działań PROW 2014-2020

<p style="text-align: justify;">Unia Europejska na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie unijnej 2014–2020 przeznaczyła w sumie 8,7 mld euro. Z jednej strony środki te mają wspierać rozwój gospodarstw rolnych, z drugiej zaś wzmacniać przedsiębiorczość na terenach wiejskich. Eksperci EFL wskazują na 5 najważniejszych działań, które ruszają w tym roku. Ponadto, podpowiadają, że często wsparcie unijne musi zostać uzupełnione dodatkowym źródłem finansowym takim jak leasing lub pożyczka.</p>

>

- Wsparcie przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej w dużej mierze bazuje na działaniach, których celem jest unowocześnienie czy stworzenie nowych produktów i usług. Powinno to istotnie zwiększyć ich innowacyjność i konkurencyjność. Nie inaczej jest w ramach PROW 2014-2020, którego głównym celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa oraz ułatwienie transferu wiedzy i innowacji na obszarach wiejskich. Wskazujemy na pięć ważnych działań uruchamianych w tym roku, które istotnie mog? pomóc w rozwoju gospodarstwa rolnego lub wspierać w rozwoju przedsiębiorczości na wsi –  mówi  Artur Hamerlik Menadżer ds. rozwoju rynku w EFL.

TOP 3 w celu rozwoju gospodarstwa rolnego

W ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” (typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”) rolnik może otrzymać do 60 tys. zł premii finansowej. Pomoc przyznaje się osobie, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników nieprzerwanie, przez co najmniej 24 miesi?ce poprzedzaj?ce miesi?c złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadziła innej działalności gospodarczej. Celem premii jest restrukturyzacja gospodarstwa lub jego wzrost ekonomiczny.

Poprzez działanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” (typ operacji „Premie dla młodych rolników”) można uzyskać wsparcie finansowe na rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego. Aby je otrzymać trzeba mieć nieukończone 40 lat, odpowiednie kwalifikacje i po raz pierwszy rozpoczynać prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kieruj?cy nim. Wysokość premii to nawet 100 tys. zł.

Wsparcie na inwestycje zwi?zane z rozwojem produkcji prosi?t, mleka krowiego oraz bydła mięsnego można uzyskać w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”). Maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł (produkcja prosi?t) lub 500 tys. zł (produkcja mleka krowiego oraz bydła mięsnego). O pomoc mog? ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa maj? ściśle określon? wielkość ekonomiczn?.

2 razy TAK dla wspierania przedsiębiorczości

Osoba podlegaj?ca ubezpieczeniu społecznemu rolników, która planuje rozwijać działalność na wsi, ale o charakterze pozarolniczym, może ubiegać się o wsparcie w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” (typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”). Celem instrumentu jest różnicowanie działalności na obszarach wiejskich. Przyszły beneficjent może liczyć na premię w wysokości 100 tys. zł, któr? może przeznaczyć wył?cznie na zakup nowych maszyn, urz?dzeń oraz wyposażenia.

Na dodatkowy zastrzyk finansowy na przetwórstwo mog? ubiegać się rolnicy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”). Pomoc może zostać przeznaczona na materialne lub niematerialne inwestycje dotycz?ce przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych, przy czym produkt będ?cy wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym. Maksymalna wysokość wsparcia dla indywidualnego beneficjenta może wynieść aż 3 mln zł, a w przypadków zwi?zków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, nawet 15 mln zł.

Unia Korzyści

- Rolnicy, przyszli rolnicy lub osoby chc?ce rozwijać działalność na wsi mog? ubiegać się o spory zastrzyk gotówki, jednak musz? pamiętać, że bardzo często wymaga to poniesienia własnych nakładów finansowych. W takiej sytuacji wsparcie unijne może zostać uzupełnione środkami finansowymi uzyskanymi z leasingu lub pożyczki.  Dlatego jako czołowa firma leasingowa w Polsce wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku z nowym produktem. Zależy nam, aby rolnik oraz przedsiębiorca, który bardzo liczy na uzyskanie unijnego zastrzyku finansowego, mógł skorzystać z pełnego wachlarza usług oraz kompleksowego, doradczego wsparcia dla biznesu we wszystkich naszych placówkach  – mówi przedstawiciel EFL.

EFL w zwi?zku z rozpoczęciem wydatkowania w nowej perspektywie unijnej przygotował specjalny produkt „Unia Korzyści”. Klient w pakiecie z ofert? finansowania otrzymuje biznesowe wsparcie wyspecjalizowanej firmy w zakresie dotacji unijnych. Produkt „Unia Korzyści” powstał we współpracy z firm? doradcz? ADM Consulting Group. Jest dostępny dla rolników indywidualnych, mikro, małych i średnich firm od maja br. we wszystkich placówkach EFL w Polsce.

  ***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 290 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!