Aktualności firm stowarzyszonych

Dorota Mielke: Wpływ certyfikatów ekologicznych na efektywność komercjalizacji budynków

<p style="text-align: justify;">Na polskim rynku nieruchomości komercyjnych z powodzeniem wdrożone zostały certyfikaty ekologiczne takie jak LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) oraz GBS (Green Building Standard). Teraz czas na kolejny – WELL Building Standard, który koncentruje się na zdrowiu i samopoczuciu użytkowników budynków.</p>

>

WELL opiera się o 7 kryteriów: powietrze, woda, oświetlenie i dostęp do światła naturalnego, fitness, odżywianie, wpływ otoczenia na pracę umysłu i komfort użytkownika. Staranie o precertyfikat (*precertyfikat pozwala na określenie jeszcze przed wybudowaniem obiektu, jaki certyfikat będzie miał zastosowanie w danym budynku) rozpoczęły już dwa budynki HB REAVIS: Varso oraz Burakowska 14, a o certyfikat ubiega się SPARK – projekt biurowy firmy SKANSKA.

Spośród obiektów biurowych znajduj?cych się w bazie danych remobile.pl zlokalizowanych w Warszawie, 23,4% posiada certyfikat BREEAM, 5,9% posiada certyfikat LEED, a 2% posiada inne certyfikaty. Jak wynika z analizy dla budynków 5-letnich i młodszych, 78% z nich posiada certyfikat BREEAM, natomiast zacznie mniej, bo tylko 23% certyfikat LEED. To oznacza, że wszystkie nowe budynki posiadaj? co najmniej jeden certyfikat ekologiczny.

Świadomi deweloperzy oraz właściciele obiektów coraz częściej bior? pod uwagę rosn?ce oczekiwania najemców, ponieważ dla firm dbaj?cych o swoich pracowników i środowisko naturalne, a także tych, którzy decyduj? o wyborze swojej siedziby pod k?tem długofalowych oszczędności, certyfikaty ekologiczne staj? się dodatkowym czynnikiem decyduj?cym o wyborze danego obiektu.

Wymienione systemy certyfikacji gwarantuj? generowanie mniejszych kosztów eksploatacyjnych poprzez uzyskiwanie oszczędności w zużyciu wody wodoci?gowej przez wykorzystanie m.in. deszczówki do podlewania zieleni i spłukiwania toalet, czy w przypadku wprowadzenia energooszczędnych instalacji – oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Aby zyskać dodatkowe punkty i zdobyć wyższy poziom certyfikacji, niektórzy deweloperzy decyduj? się także na wybór materiałów pochodz?cych z recyklingu.

Zielone budynki, które s? w stanie zagwarantować wysoki komfort użytkownika, maj? przewagę nad innymi, szczególnie wśród firm stawiaj?cych na pierwszym miejscu dobre samopoczucie swoich pracowników oraz ograniczenie kosztów. Millenialsi, którzy aplikuj? do nowych firm, poza aspektem finansowym, doceniaj? także udogodnienia dostępne w budynku oraz wygl?d biura. Certyfikat ekologiczny WELL zagwarantuje im, że biuro, w którym spędzaj? 8 godzin dziennie, zadba o ich zdrowie.

Autor:

Dorota Mielke,
Starszy Negocjator,
Dział Powierzchni Biurowych,
Cushman & Wakefield

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? doradcz? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? zarz?dzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, doradztwo i inne. Więcej informacji na stronie www.cushmanwakefield.pl oraz na Twitterze: @CushWakeCE

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!