Aktualności firm stowarzyszonych

Doradztwo Crido Legal na rzecz funduszu VC - BTM Investments

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Kancelaria prawna Crido Legal doradzała inwestorom przy uruchomieniu funduszu VC - BTM Investments. </span></span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">BTM Investments to fundusz VC, który finansuje projekty badawczo-rozwojowe we wczesnych fazach rozwoju z obszaru life science. Inwestycje funduszu są dofinansowane z programu BRIdge Alfa realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.</span></p>

>

Obsługa prawna Crido Legal obejmowała kompleksowe doradztwo na rzecz inwestorów BTM Investments w zakresie przygotowania struktury działalności funduszu (w tym relacji na poziomie inwestorskim oraz programów motywacyjnych), uruchomienia działalności funduszu oraz negocjacji dokumentacji transakcyjnej (TS, umowy inwestycyjne) w zakresie inwestycji w szereg projektów.

W ramach pierwszej tury inwestycyjnej Crido Legal doradza przy następuj?cych inwestycjach funduszu:

a) Quantum Innovations - urz?dzenia medyczne zwiększaj?ce bezpieczeństwo przeprowadzania zabiegów w kardiochirurgii,
b) Endosoczewka - projekt polegaj?cy na opracowaniu produktu w postaci innowacyjnej mikrosoczewki przyczyniaj?cej się do miniaturyzacji endoskopów neurochirurgicznych,
c) Laserprotect - projekt którego celem jest stworzenie okularów medycznych chroni?cych przed promieniowaniem laserowym w paśmie podczerwieni.

Ze strony Crido Legal zespołem prawników kierował adwokat dr Szymon Syp, przy wsparciu radcy prawnego Magdaleny Purol oraz prawnika Martyny Musielewicz.

Dziękujemy prawnikom Crido Legal za pracę i zaangażowanie włożone w uruchomienie funduszu oraz projekty inwestycyjne. Dzięki sprawnemu i zaangażowanemu zespołowi udało się nam z sukcesem uruchomić fundusz oraz rozpocz?ć proces inwestycyjny. Zdecydowanie będziemy dalej ściśle współpracować przy kolejnych inwestycjach naszego funduszu - komentuje Paweł Nowicki, Prezes BTM Investments.

Crido Legal aktywnie rozwija praktykę VC która, według nas, posiada ogromny potencjał i jest na fali wzrostu i cieszymy się, że możemy przyczynić się do rozwoju polskiej branży VC. Współpraca w funduszami takimi, jak BTM Investments pokazuje, że polski rynek VC rozwija się dynamicznie oraz jest wiele ciekawych projektów, w które można inwestować. Mamy nadzieję, że będziemy brać udział w kolejnych rundach inwestycyjnych realizowanych przez BTM Investments - komentuje dr Szymon Syp.

***

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, prawa własności intelektualnej i danych osobowych, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek. Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również kompleksowe usługi prawne zwi?zane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 30 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, że nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Agata Woźniak, Starszy specjalista ds. marketingu

agata.wozniak(@)crido.pl |+ 48 532 756 164

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!