Aktualności firm stowarzyszonych

Doradztwo Crido dla Koramic Real Estate

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>CRIDO doradzało prawnie i podatkowo Koramic Real Estate w procesie nabycia 100% udziałów w OKRE Development oraz projektów zarządzanych przez ten podmiot prowadzonych w ramach spółek celowych. W procesie uczestniczyli prawnicy z kancelarii CRIDO Legal i doradcy podatkowi z zespołu Real Estate w CRIDO.</strong></span></span></span></p>

>

OKRE Development to firma deweloperska, która od 1995 r. realizuje przemyślane projekty mieszkaniowe i biurowe w centrach największych miast w Polsce - w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu.

Koramic Real Estate to wiod?cy belgijski inwestor i deweloper, działaj?cy przede wszystkim na rynku nieruchomości biurowych, przemysłowych i mieszkaniowych. Siedziba firmy zlokalizowana jest w Kortrijk, w Belgii. Oddziały regionalne znajduj? się w Polsce, Niemczech, Rumunii i Holandii. W każdym kraju nasze zespoły składaj? się z multidyscyplinarnych profesjonalistów. Koramic Real Estate jest niezależn? spółk? branży nieruchomości w Grupie Koramic, założonej w 1883 r.

Obsługa prawna i podatkowa CRIDO obejmowała kompleksowe doradztwo na rzecz Koramic Real Estate w zakresie przeprowadzenia due diligence 8 spółek, przygotowania dokumentacji transakcyjnej (umów sprzedaży udziałów i dokumentów towarzysz?cych) oraz umów o zakazie konkurencji. Zespołem prawników kierował adwokat dr Szymon Syp, przy wsparciu Justyny Solnicy, associate oraz Igi Wojtczak-Opala z CRIDO Legal. Z kolei zespół podatkowy reprezentowali Mateusz Stańczyk, partner oraz Artura Kordela, menadżer w CRIDO.

Doradztwo na rzecz Koramic Real Estate wpisuje się w rozwój praktyki M&A poł?czonych zespołów prawno-podatkowych Crido. Cieszymy się, że mogliśmy doradzać wiod?cemu belgijskiemu inwestorowi w Polsce przy przejęciu całości udziałów w OKRE Development – komentuje dr Szymon Syp.

Przejęcie przez Koramic Real Estate kontroli nad OKRE Development i projektów zarz?dzanych przez tę spółkę stanowi realizację strategii Koramic Real Estate w Polsce. Dziękujemy zespołowi CRIDO za zaangażowanie i zamknięcie transakcji – komentuje Radosław Mizera – dyrektor finansowy OKRE Development.

***

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, prawa własności intelektualnej i danych osobowych, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek. Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również kompleksowe usługi prawne zwi?zane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 30 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, że nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Agata Woźniak, Starszy specjalista ds. marketingu

agata.wozniak(@)crido.pl |+ 48 532 756 164

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!