Aktualności firm stowarzyszonych

Doradcy PPP Dentons współautorami specjalistycznych poradników Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">W kwietniu 2018 r. portal „Platforma PPP”, prowadzony przez Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju opublikował 4 specjalistyczne poradniki z serii „Dobre praktyki PPP”, opracowane przy współpracy doradców Dentons, Tomasza Korczyńskiego, współkierującego praktyką PPP oraz Bartosza Mysiorskiego, PPP Development Managera.</span></p>

>

Poradniki z cyklu „Dobre praktyki PPP” zostały opracowane na zlecenie Ministerstwa i pokazuj? jak efektywnie realizować projekty w formule PPP na przykładach inwestycji dotycz?cych budynków użyteczności publicznej, efektywności energetycznej, parkingów i sektora wodno-kanalizacyjnego. Docelowo ma powstać 10 poradników opisuj?cych kluczowe inwestycje z różnych sektorów i różnej skali. Publikacje maj? pomóc podmiotom publicznym w optymalnej realizacji projektów, przez powielanie dobrych praktyk.

Pierwszy poradnik, dotycz?cy budynków użyteczności publicznej jako przykład przedstawia realizację pionierskiego przedsięwzięcia dotycz?cego zaprojektowania oraz budowy siedziby S?du Rejonowego w Nowym S?czu. Był to pierwszy projekt PPP w Polsce realizowany na zlecenie Skarbu Państwa, w którym Dentons doradzał Bankowi Gospodarstwa Krajowego przy finansowaniu inwestycji. Niedawno odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby S?du, w trakcie którego Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zachęcał samorz?dowców do zapoznania się z przykładami dobrych praktyk zrealizowanych inwestycji opisanych z serii „Dobre praktyki PPP”.

Poradniki s? efektem „Polityki rz?du w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym funkcjonuje już od 8 lat, jednak wykorzystanie PPP jest nadal niedostateczne i nieustannie istnieje potrzeba upowszechniania tej formuły realizacji inwestycji.

Elektroniczne wersje poradników s? dostępne na portalu „Platforma PPP”.

http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Dobre_praktyki_PPP.aspx

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 24| M: +48  502  416 400
E: przemek.pohrybieniuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!