Aktualności firm stowarzyszonych

Dominic Bouvet dołącza do transgranicznego działu powierzchni handlowych w Cushman & Wakefield

<p style="text-align: justify;">Dominic, który wcześniej związany był z firmą JLL, zostanie Partnerem i dyrektorem transgranicznego działu usług dla sektora nieruchomości handlowo-rozrywkowych w regionie EMEA.</p>

>

Dominic Bouvet, ekspert rynku nieruchomości handlowo-rozrywkowych, doł?czy do międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield jako Partner. Jego zadaniem będzie rozbudowa transgranicznego działu powierzchni handlowych oraz poszerzenie oferty usług dla sektora nieruchomości rozrywkowych w regionie EMEA.

Dominic Bouvet, obecnie dyrektor w firmie JLL, obejmie funkcję dyrektora transgranicznego działu usług dla sektora nieruchomości rozrywkowo-handlowych w regionie EMEA w Cushman & Wakefield latem bież?cego roku. Ponadto w zwi?zku z rozwijaniem przez Cushman & Wakefield oferty usług doradczych świadczonych na rzecz międzynarodowych sieci handlowych Kevin Farrow, dotychczas zwi?zany z firm? CBRE, został dyrektorem działu wynajmu powierzchni handlowych w Wielkiej Brytanii.

Od pocz?tku swojej kariery zawodowej w firmie JLL, do której doł?czył w wyniku poł?czenia firmy z King Sturge, Dominic Bouvet doradzał w zakresie globalnych strategii dla nieruchomości wielu najemcom obiektów handlowo-rozrywkowych, takim jak Dean & DeLuca, Merlin Entertainments, Godiva, Parques Reunidos, KidZania, Suitsupply i SuperGroup. Zbudował także bliskie relacje z wiod?cymi wynajmuj?cymi, deweloperami i inwestorami w ramach świadczenia usług na rzecz ich portfeli nieruchomości handlowych w regionie EMEA.

Mark Barrett, dyrektor transgranicznego działu wynajmu powierzchni handlowych w regionie EMEA, powiedział:  „Dominic doł?cza do nas w czasie międzynarodowej ekspansji ekscytuj?cych marek na globalnym rynku handlowym. Wzmocni nasz dział już na starcie dzięki trwałym relacjom z większości? międzynarodowych sieci handlowych i dogłębnej znajomości rynków w poszczególnych miastach europejskich. To doskonała wiadomość dla naszych klientów z sektora nieruchomości handlowo-rozrywkowych”.

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!