Aktualności firm stowarzyszonych

Dokumentacja cen transferowych

<p style="text-align: justify;">Uprzejmie przypominamy, że zbliża się termin złożenia oświadczenia potwierdzającego przygotowanie dokumentacji cen transferowych. Według przepisów obowiązujących do końca 2016 roku, termin sporządzenia dokumentacji nie był określony, należało ją okazać na prośbę organów podatkowych. Zgodnie z nowymi zasadami, wprowadzonymi w styczniu 2017 roku, podatnicy zobowiązani są złożyć oświadczenie potwierdzające, że wymagana dokumentacja cen transferowych została przygotowana.</p>

>

Należy podkreślić, że w przypadku braku takiego oświadczenia lub zawartych w nim jakichkolwiek nieprawidłowości,  osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe lub zarz?d firmy mog? zostać poci?gnięte do odpowiedzialności.  W takim przypadku grozić może grzywna równa nawet 240 stawkom dziennym, co w 2018 roku mieści się w przedziale od 16  800zł do 6  720  000zł.

Pierwszy termin składania oświadczeń to koniec września 2018r.

Na Państwa prośbę, nasz zespół podatkowy może zweryfikować zakres Państwa obowi?zków w obszarze cen transferowych i opracować niezbędn? dokumentację.

KONTAKT

Piotr Zaj?c
Tax Director
Tel:  +48 223 132 979
E-mail:  piotr.zajac(@)accace.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!