Podsumowanie wydarzeń

Dokumentacja cen transferowych - konsultacje telefoniczne

>

W poniedziałek, 9 listopada zapraszamy do rozmowy telefonicznej z Konsultantem firmy Infocredit, Panem Michałem Janowiczem na temat dokumentacji cen transferowych.

Zakres konsultacji telefonicznej to:

- czy moja firma jest zobowi?zana do tworzenia dokumentacji cen transferowych, w tym do przygotowania analiz benchmarkingowych?

- co to jest analiza porównawcza (benchmarkingowa) dla celów dokumentacji cen transferowych?

- jakie podmioty s? uznawane za porównywalne, czy można przeprowadzić analizę na znanych mi podmiotach konkurencyjnych?

- jakie s? źródła danych porównywalnych?

- czy można przygotować analizę porównawcz? we własnym zakresie?

Konsultacje pod numerem telefonu :+48 22 827 54 86

w godzinach 10.00 - 13.00

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!