Aktualności firm stowarzyszonych

Dobro buduje - działania Fundacji Warbudu w 2021 r.

Każdy z nas buduje świat, kształtując rzeczywistość, która go otacza. Warbud również. Będąc generalnym wykonawcą i tworząc przestrzeń do pracy, mieszkania, nauki, wypoczynku czy leczenia – jesteśmy ważnym uczestnikiem procesu zagospodarowania miast i regionów. Ale naszą rolą jako firmy odpowiedzialnej społecznie jest zrównoważony rozwój, który nierozerwalnie łączy się z ludźmi i społecznościami dla których budujemy. Realizujemy go m.in. poprzez wielowymiarową działalność naszej Fundacji, która działa od 2008 roku.

W roku 2021 Fundacja wsparła 29 projektów instytucjonalnych o charakterze ogólnopolskim i lokalnym, a także kilkadziesiąt osób indywidualnych. Za każdą z nich kryje się ludzka historia, wielokrotnie dramatyczna i trudna, ale ich wspólnym mianownikiem jest pomoc niesiona przez Fundację Warbudu. Głównym obszarem tych aktywności są projekty i wydarzenia edukacyjne, społeczne, z zakresu ochrony zdrowia, charytatywne, sportowe i ekologiczne. Oto niektóre z nich.

Fundacja była jednym z mecenasów wydarzenia Survival budowlany SPOT. Akcja organizowana z udziałem wolontariuszy ze środowisk akademickich studentów kierunków projektowych i budowlanych oraz architektów i branżystów, łączy naukę budowania z warsztatami edukacyjnymi i kreatywnymi. Dzięki niej w roku 2021 wyremontowany został jeden z obiektów bazy harcerskiej – świetlica w Rajcu k. Radomia, która przez dziesięciolecia służy pokoleniom harcerzy.

W obszarze wspierania leczenia i rehabilitacji, działania Fundacji od wielu lat oscylują wokół niepełnosprawnych i chorych dzieci. Każda długotrwała choroba prowadzi do pogorszenia sytuacji materialnej rodziny dotkniętej tym problemem. Wiąże się z wydatkami na leki, sprzęt i świadczenia rehabilitacyjne, przy jednoczesnym uszczupleniu domowego budżetu z racji ograniczenia aktywności zawodowej rodziców czy opiekunów. W 2021 roku Fundacja włączyła się w szereg projektów instytucjonalnych, a także odpowiedziała pozytywnie na prośby indywidualne w tym obszarze.

Fundacja sfinansowała udział 50 pracowników Warbudu w 10. edycji biegu charytatywnego Poland Business Run 2021. Wśród nas nie zabrakło osób gotowych poświęcić swój czas i energię, aby pobiec w słusznej sprawie! Dochód z wydarzenia przeznaczony został na leczenie osób po amputacji i z innymi dysfunkcjami narządów ruchu.
Inicjatywy edukacyjne, które dotowała Fundacja pozwoliły na: wyposażenie sali sensorycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Wiązownej, szkolnej biblioteki w Grybowie, pracowni chemicznej w Liceum w Piastowie, remont klasy w szkole podstawowej w Gdyni, wyposażenie pracowni przyrodniczej w małej miejscowości Zamarski, czy zrealizowanie placu zabaw dla maluchów w przedszkolu na Pomorzu.

Pragniemy, aby dobrze i mądrze wyposażone biblioteki szkolne, oferowały uczniom bogatą literaturę, zaś dobrze przygotowane pracownie dawały im możliwości eksplorowania nauki i eksperymentowania, rozwijając ich zainteresowania i pasje.

W obszarze ekologii Fundacja została partnerem programu edukacyjno-przyrodniczego „Pomagam ptakom”. Projekt łączy w sobie wymiar społeczny i edukacyjny. Jego istotą jest aktywna ochrona dziuplaków na terenach wiejskich w Polsce oraz aktywizowanie mieszkańców - zwłaszcza dzieci i seniorów - w praktyczne zajęcia montowania budek lęgowych, a następnie obserwacja dziko żyjących ptaków w tzw. „Ptasich Rajach”. Działania te podnoszą świadomość ekologiczną, ale także są formą międzypokoleniowej integracji.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!