Aktualności firm stowarzyszonych

Dobre wyniki i atrakcyjność fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej w 2018 r. Polska liderem w regionie

Rynek fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej zapewnił wyjątkową wartość i możliwości dla inwestorów w 2018 r. W porównaniu z innymi szybko rozwijającymi się regionami świata, Europa Środkowo-Wschodnia okazuje się być stabilnym regionem dla inwestycji międzynarodowych.

Warszawa, 8 maja 2019 r. Mazars we współpracy z Mergermarket przedstawia „CEE View: Inbound M&A report 2018/2019”. Ta najnowsza publikacja dotycząca transakcji oferuje przegląd działalności w zakresie fuzji i przejęć w 2018 r. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także zawiera prognozę wyzwań i możliwości na najbliższe kilka miesięcy.

Solidne podstawy transakcji na ogólnie stabilnym rynku CEE

W porównaniu z innymi wschodzącymi regionami świata Europa Środkowo-Wschodnia okazuje się być stabilnym regionem dla inwestycji M&A. Trwały wzrost gospodarczy, rosnąca konsumpcja krajowa, atrakcyjna dynamika płac, bliższe związki z rynkami spoza regionu oraz dobra jakość aktywów zapewniły solidne podstawy działalności M&A w tej części świata.

Łączna wartość rynku fuzji i przejęć zarejestrowanego w 2018 roku wyniosła 46,9 mld EUR, przy łącznej liczbie 701 transakcji (dane na podstawie transakcji powyżej 5 mln EUR). Dobre wyniki i atrakcyjność fuzji i przejęć w regionie jest widoczna, zwłaszcza jeśli chodzi o takie kraje jak Austria, Polska, Czechy, Rumunia, Węgry, Słowacja czy region Adriatyku. Rosja nadal pozostaje największym rynkiem fuzji i przejęć w regionie pomimo sankcji geopolitycznych.

Rosnące możliwości rozwoju funduszy private equity

W całej Europie Środkowo-Wschodniej sektor private equity jest dojrzały, wartość wykupów wzrosła, jako że sponsorzy poszukiwali wysokiej jakości aktywów w regionie. Wartość transakcji funduszy private equity wzrosła w 2018 r. o 83% do 7,5 mld EUR (81 transakcji zarejestrowanych o wartości powyżej 5 mln EUR). Międzynarodowe firmy realizujące przejęcia odnotowały atrakcyjne podstawy gospodarcze i ceny w regionie i zintensyfikowały działania w celu poczynienia znacznych inwestycji, potwierdzając zaufanie funduszy private equity do wzrostu i stabilności w Europie Środkowo-Wschodniej.

Polska silna w regionie

Spowolnienie napływających do Rosji transakcji pozwoliło Polsce wykorzystać okazję w największym kraju Europy Środkowo-Wschodniej. W 2018 r. Polska zrealizowała ogółem 127 transakcji, których wartość wyniosła łącznie 5,7 mld EUR, co pozwoliło jej uplasować się na trzecim miejscu pod względem wartości transakcji zaraz za Rosją (22,2 mld EUR) i Austrią (7 mld EUR) – Zawarto wiele transakcji z branży technologii, usług konsumenckich, finansowej, przemysłowej oraz mediów. Wszystkie sektory działały prężnie - mówi Jan Fido, Dyrektor Działu Doradztwa Finansowego Mazars w Polsce. – Polska z pewnością jest liczącym się krajem w regionie. Mamy rozwiniętą gospodarkę, 38-milionową populację i członkostwo w Unii Europejskiej, które wspierają solidną działalność transakcyjną – dodaje.

Polska osiągnęła w ostatnich latach średni wzrost gospodarczy o ponad 4%, wyprzedzając Europę Zachodnią, a bezrobocie spadło do poziomu 3,4%, będąc najniższe od 20 lat. Ponadto, kraj ten stał się ostatnio pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej i pierwszym krajem na świecie od blisko dziesięciu lat, który oficjalnie dołączył do grona „krajów rozwiniętych” w nowej klasyfikacji indeksu FTSE Russell, dzięki czemu znalazł się w gronie 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Ranking uwzględnia różne kryteria, w tym jakość rynku krajowego, spójność i przewidywalność, stabilność, dostęp do rynku oraz koszty wprowadzenia zmian gospodarczych.

Polska uplasowała się na drugim miejscu w regionie pod względem ilości przeprowadzonych transakcji zaraz po Rosji, która zrealizowała 155 transakcji, wyprzedzając Austrię (99 transakcji). Do największych z nich należało nabycie Euro Banku przez polski Bank Millenium, przejęcie przez BGŻ BNP Paribas Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska, a także największa transakcja w branży hotelarskiej opiewająca na 483 mln EUR - zakup przez francuską firmę Accor akcji Orbisu, stanowiących 47,31 % kapitału zakładowego spółki.

- To był rentowny rok dla sektora bankowego. Polskie banki pomyślnie przeszły testy warunków skrajnych. Polski sektor bankowy jest stabilny i bezpieczny, a od kilku już lat obserwujemy proces jego konsolidacji. W Polsce mamy dziewięć dużych banków, ale wydaje się, że za jakiś czas będzie ich pięć – sześć. Inwestorzy zagraniczni odgrywają kluczową rolę w procesie konsolidacji, angażując swój kapitał w tym sektorze. – komentuje Jan Fido.

Atrakcyjny kierunek dla międzynarodowych inwestorów poszukujących zwrotów z nakładów inwestycyjnych

Inwestycje napływające spoza Europy Środkowej i Wschodniej stanowiły 58% całkowitej wartości rynku M&A w 2018 r. i wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając wartość 27 mld EUR i stanowiąc ponad połowę całkowitej wartości transakcji w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu roku. Polska znalazła się na drugim miejscu zaraz za Austrią pod względem liczby transakcji przychodzących spoza regionu (ich liczba wyniosła 48 o łącznej wartości 1,9 mld EUR). - Powierzchnia Polski, wyrafinowanie jej rynków finansowych i bliskość Europy Zachodniej sprawiają, że jest to oczywiste miejsce dla inwestorów zagranicznych do stworzenia bazy i zbadania możliwości transakcyjnych w sąsiednich krajach Europy Środkowo-Wschodniej – komentuje Jan Fido.

Rynek fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej zapewnia wyjątkową wartość i możliwości dla międzynarodowych inwestorów pochodzących z Europy Zachodniej, USA, Chin, a nawet z Południowej Afryki, mając niższe koszty płac niż tzw. „Stara Europa” i wykwalifikowaną, wielojęzyczną siłę roboczą. Gospodarki są zróżnicowane, dając możliwości we wszystkich dziedzinach - od przemysłu i energii po usługi finansowe, konsumpcyjne i rekreacyjne. Europa Środkowo-Wschodnia posiada obecnie rosnącą klasę średnią, co pozwala międzynarodowym grupom maksymalizować zyski w regionie dzięki nowej, rosnącej konsumpcji krajowej.

Kluczowe sektory

Region charakteryzuje się zróżnicowaną gospodarką i generuje transakcje w wielu gałęziach przemysłu. Na tle innych branż wyróżniają się jednak dwa sektory – przemysłowy i energetyczny. Sektor energetyczny uplasował się na pierwszym miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem wartości transakcji napływających spoza regionu, których wartość wyniosła łącznie 7,6 mld EUR przy zaledwie 17 transakcjach, z których większość z nich pochodziła z dużych transakcji biznesowych w Rosji. Sektor przemysłowy ponownie osiągnął silną pozycję w 2018 r., dostarczając więcej transakcji spoza regionu niż jakikolwiek innych sektor (60), jednocześnie zajmując trzecie miejsce pod względem wartości transakcji według sektorów (4,8 mld EUR).

Perspektywy na 2019 r.

Region CEE nie jest oczywiście pozbawiony kilku wyzwań: niepewności konsekwencji związanych z Brexitem, wojen handlowych USA z UE i Chinami, wpływu nałożonych na Rosję sankcji czy napięć pomiędzy Unią Europejską a niektórymi rządami państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. – Nasz region osiągnął dobre wyniki w 2018 r. i jest dobrze przygotowany do kontynuowania tych samych działań w roku bieżącym. Jako globalna firma doradcza należąca do wiodących dostawców usług doradczych, Mazars aktywnie przyczynia się do tego trendu, skutecznie łącząc Europę Środkowo-Wschodnią z resztą świata – podsumowuje Michel Kiviatkowski, Lider usług doradztwa finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Partner Zarządzajacy Mazars w Polsce.

Pełen raport dostępny jest na www.mazars.pl.

***

Kontakt

Renata Stefanowska - Manager Działu Komunikacji i Marketingu

+48 22 25 55 200 - r.stefanowska@mazars.pl

O Mazars

Mazars jest międzynarodową, zintegrowaną i niezależną organizacją specjalizującą się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym, prawnym i usługach doradztwa biznesowego. Na dzień 1 stycznia 2019 roku Mazars działa w 89 krajach i korzysta z fachowej wiedzy 23 000 specjalistów, którzy wspierają duże spółki międzynarodowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, inwestorów prywatnych i instytucje publiczne na każdym etapie ich rozwoju. Spółka Mazars w Polsce jest obecna od 1992 roku i prowadzi działalność w Warszawie oraz w Krakowie, zatrudniając łącznie ponad 230 specjalistów.

Usługi doradztwa finansowego Mazars

Zespoły doradztwa finansowego Mazars oferują sprzedawcom, nabywcom i finansistom wszystkie kompetencje i wiedzę niezbędne do obsługi każdego aspektu ich transakcji i projektów M&A na całym świecie. Obejmuje to: usługi transakcyjne, wyceny, finanse przedsiębiorstw, forensic i dochodzenie w sprawach nadużyć oraz globalne finansowanie infrastruktury. W 2018 r. Mazars uplasował się wśród pięciu najlepszych doradców w Mergermarket CEE Accountants League Table.

www.mazars.pl | www.linkedin.com/company/mazars-in-poland | www.twitter.com/mazarsgroup

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!