Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Dobre perspektywy polskiej branży motoryzacyjnej

W ostatniej MAKROmapie przedstawiliśmy obliczenia bazujące na tabelach input-output wskazujące, że spadek produkcji w niemieckiej branży motoryzacyjnej ma ograniczony wpływ na aktywność w polskim przetwórstwie, a jego negatywne konsekwencje są skoncentrowane w kategorii „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy”. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na obserwowane w ostatnich kwartałach rozbieżne tendencje pomiędzy branżami motoryzacyjnymi w obu krajach. Pomimo spadku produkcji w Niemczech, w Polsce produkcja w kategorii „samochody, przyczepy i naczepy” (obejmuje ona również produkcję części) utrzymywała się w ostatnich latach w wyraźnym trendzie wzrostowym.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!