Analizy i badania

Dobre perspektywy dla produkcji przemysłowej w najbliższych miesiącach

<p style="text-align: justify;">Na poprawę perspektyw produkcji przemysłowej wskazują opublikowane wczoraj przez NBP wyniki kwartalnego badania koniunktury w sektorze przedsiębiorstw. Zgodnie z nimi, odsezonowany wskaźnik prognoz produkcji na IV kw. 2013 r. wzrósł do 11,3 pkt. z 4,8 pkt. w analogicznym okresie ub. roku.</p>

>

Ł?cznie z wynikami uzyskanymi dla prognoz popytu w IV kw. br. (wzrost z 6,1 pkt. do 10,6 pkt.) i zamówień (wzrost do 11,6 pkt. z 7,7 pkt.), pozwala to w najbliższym okresie oczekiwać stopniowego i relatywnie stabilnego wzrostu rocznej dynamiki produkcji w sektorze przedsiębiorstw. Przyśpieszenie tempa wzrostu produkcji w październiku i listopadzie może jednak być ograniczane przez niekorzystn? różnicę w liczbie dni roboczych.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!