Analizy i badania

Dobra passa dla krakowskich biur

<p style="text-align: justify;">Prosperity na biurowym rynku w stolicy Małopolski trwa, o czym świadczy zarówno ilość nowych projektów dostarczanych na rynek, jak i tych będących w fazie budowy i developmentu, oraz wolumen zawieranych transakcji. Eksperci BNP Paribas Real Estate Poland podkreślają, że dynamika rynku nie wpływa znacząco na stawki czynszowe ani na poziom pustostanów, które utrzymują się na stabilnym poziomie. </p>

>

"Duży popyt na powierzchnie biurowe w Krakowie skutkuje szybkim wchłanianiem nowo powstaj?cych biur przez rynek. Fundamentem, który pozwala optymistycznie patrzeć na rozwój tego sektora jest branża usług biznesowych BSS, która od wielu lat bardzo dobrze czuje się pod Wawelem. I to właśnie te firmy generuj? największy popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe"

MAŁGORZATA FIBAKIEWICZ, DYREKTOR DZIAŁU POWIERZCHNI BIUROWYCH BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND

O silnej, globalnej pozycji Krakowa na liście najlepszych destynacji dla firm z sektora wyspecjalizowanych usług dla biznesu świadczy m.in. 2. miejsce w europejskim rankingu atrakcyjności lokalizacji do prowadzenia działalności w sektorze BSS oraz 8. miejsce w globalnym rankingu Tholons Services Globalization.

  

"Utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju sektora usług wspólnych w stolicy Małopolski jest i będzie nierozerwalnie zwi?zane z dostępem do wykwalifikowanych zasobów ludzkich. To one stanowi? największ? wartość dla tej branży. To także bardzo ważny czynnik - w poł?czeniu z wci?ż atrakcyjnymi kosztami pracy - który brany jest pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o nowych inwestycjach i rozwijaniu dotychczasowych projektów w tym sektorze"

TOMASZ SKRZYPEK, STARSZY KONSULTANT, DZIAŁ WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWYCH BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND

W zwi?zku z masowym napływem firm z sektorów usług wspólnych, obsługi procesów biznesowych, informatyki i telekomunikacji oraz badań i rozwoju, od kilku lat trwa dobra passa na krakowskim rynku powierzchni biurowych. Prognozowany wzrost zatrudnienia w firmach prowadz?cych tę działalność, jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość. Jedynym elementem, który może komplikować dalszy rozwój, jest niskie bezrobocie, czyli dostępność i koszt pracowników.

  

Dostrzegaj?c potencjał tego rynku BNP Paribas Real Estate Poland rozwija lokalny oddział, który koordynuje m.in. procesy zwi?zane z zarz?dzaniem Kazimierz Office Center, a od sierpnia br. odpowiada także za rekomercjalizację biurowca klasy A Diamante Plaza.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!