Aktualności firm stowarzyszonych

Do Taylor Wessing w Warszawie dołącza zespół Capital Markets / M&A kierowany przez Andrzeja Mikosza.

Kierowany przez Andrzeja Mikosza zespół Capital Markets / M&A, który wcześniej pracował w kancelarii K&L Gates, dołącza do warszawskiego biura Taylor Wessing.

 

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku warszawska praktyka Corporate/M&A Taylor Wessing zostanie powiększona o zespół czterech nowych prawników. Andrzej Mikosz wraz z dr Jakubem Piter? obejmuj? w Taylor Wessing stanowiska partnerów. Dodatkowo doł?czy do nich dwóch prawników na stanowiskach associates. Warszawskie biuro Taylor Wessing rozszerza tym samym swoj? praktykę o obsługę prawn? rynków kapitałowych, w tym publiczne fuzje i przejęcia oraz zwi?zane z nimi kwestie regulacyjne.  

- Cieszę się z doł?czenia dwóch partnerów Andrzeja Mikosza i dr Jakuba Pitery oraz ich współpracowników do zespołu Taylor Wessing w Warszawie. Jest to dla nas kolejny, bardzo ważny krok na drodze dynamicznego rozwoju kancelarii w regionie CEE. Powiększaj?c zespół o znakomitych ekspertów w obszarze Capital Markets / M&A wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, dostosowuj?c ofertę do dynamiki rynku - komentuje dr Ewelina Stobiecka, partner zarz?dzaj?cy w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie.  

Andrzej Mikosz jest doświadczonym i cenionym w branży radc? prawnym, z ogromnym doświadczeniem transakcyjnym. Był partnerem w K&L Gates od 2010 roku, wcześniej pracował dla innych międzynarodowych kancelarii, w tym w Hogan & Hartson i Lovells (obecnie Hogan Lovells) oraz Weil Gotshal & Manges.  Pełnił również wiele funkcji publicznych. Był Ministrem Skarbu Państwa, członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz doradc? Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw giełd towarowych oraz domów składowych. W zwi?zku z rol?, jak? kierowany przez niego zespół odegrał w odzyskaniu przez Skarb Państwa RP kontroli nad PZU SA, został w 2015 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się zagadnieniami fuzji i przejęć, rynków kapitałowych oraz prawa spółek. Jest autorem publikacji dotycz?cych prawa spółek, problemów rynku kapitałowego oraz problematyki ładu korporacyjnego.

Dr Jakub Pitera posiada wieloletnie doświadczenie jako radca prawny. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz otrzymał stopień doktora w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.  Od 2011 roku pracował dla K&L Gates w Warszawie, wcześniej zaś w renomowanych polskich kancelariach prawnych. Prowadził również zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz był asystentem w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarz?dzania im. L. Koźmińskiego (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego).

Zakres jego praktyki obejmuje prawo spółek, fuzje i przejęcia, w tym również instytucji finansowych i rynków kapitałowych. Specjalizuje się w przygotowywaniu IPO oraz zagadnieniach zwi?zanych z obrotem papierami wartościowymi i funduszami inwestycyjnymi. Posiada znacz?ce doświadczenie w procesach restrukturyzacji kapitałowych polskich oraz zagranicznych holdingów.  

- Taylor Wessing tworzy międzynarodow? platformę doskonale dostosowan? do potrzeb polskiego rynku. Nasz zespół przystępuje do warszawskiego biura Taylor Wessing w momencie, gdy kancelaria ta podjęła strategiczn? decyzję dotycz?c? ekspansji na polskim rynku. Możliwość uczestniczenia w tej ekspansji jest dla nas dużym wyzwaniem i wielk? szans? – mówi Andrzej Mikosz.  

Dr Raimund Cancola, Partner zarz?dzaj?cy Taylor Wessing CEE, Członek Taylor Wessing Global Board podsumowuje:

- Doł?czenie zespołu renomowanych ekspertów jest zgodne ze strategi? Taylor Wessing, polegaj?c? na wzmocnieniu międzynarodowych możliwości w dziedzinie publicznych fuzji i przejęć, rynków kapitałowych oraz zwi?zanymi z tym kwestiami regulacyjnymi.  

***

Zdjęcia:

1. Andrzej Mikosz, partner w Kancelarii Taylor Wessing;

2. Jakub Pitera, partner w Kancelarii Taylor Wessing

Przedruk bezpłatny, źródło: Taylor Wessing


O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1100 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

Kontakt dla mediów

Aleksandra G?sowska, Agencja INFINITY

Tel.: +48 793 41 00 08,
E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!