Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Do końca 2025 r. jedna trzecia posiłków w restauracjach Sodexo będzie wegańska

Warszawa, 14 maja 2024 r.

 

Sodexo Polska planuje osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 r. dzięki redukcji emisji w różnych obszarach działalności. W ciągu najbliższych sześciu lat odsetek „niskoemisyjnych” dań serwowanych w restauracjach Sodexo wzrośnie do poziomu 70 proc. Oznacza to, że produkcja jednego posiłku wygeneruje maksymalnie 0,9 kg CO2e. Sodexo Polska publikuje swój raport CSR i podsumowuje działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Od 2017 roku firma realizuje strategię „Better Tomorrow 2025”, w ramach której podjęła 9 zobowiązań z obszaru zrównoważonego rozwoju, określając swoją rolę jako pracodawcy, dostawcy usług oraz korporacji. Strategia została opracowana zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

W dzisiejszym dynamicznym i coraz bardziej zglobalizowanym świecie, rola odpowiedzialności biznesu jest kluczowa. Działania prowadzone w duchu ESG to nie tylko nasz obowiązek wobec społeczności, lecz integralna cześć DNA naszej firmy mówi Marta Stańczak, Managing Director Sodexo Polska.

Roślinna rewolucja

Produkcja żywności w znacznym stopniu przyczynia się do zmian klimatycznych, odpowiadając za około 30 proc. światowych emisji gazów cieplarnianych każdego roku. Ponad połowa emisji powstaje w procesie wytwarzania produktów odzwierzęcych. Sodexo postanowiło przeanalizować swój wpływ na środowisko i zobowiązało się do zwiększania udziału dań roślinnych w menu swoich restauracji.

 

Naszym celem jest, aby do 2025 roku dania roślinne stanowiły przynajmniej 1/3 sprzedawanych posiłków.Jesteśmy już blisko tego celu, a składniki roślinne stanowią obecnie 70 proc. wszystkich kupowanych przez nas produktów do gotowania. Strategia zielonego menu, polegająca na stopniowym zwiększaniu udziału dań i składników roślinnych w ofercie restauracji, pozwala na realizację celów biznesowych, ale – co ważniejsze – wpływa pozytywnie na zdrowie naszych konsumentów oraz środowisko naturalne – mówi Marcin Grabiwoda, Food Transformation Director Sodexo Polska.

Gastronomia przeciwko marnowaniu żywności

Sektor gastronomiczny odpowiada w Polsce za stratę 50 tys. ton jedzenia rocznie. Zmniejszenie marnotrawstwa żywności jest więc dużym wyzwaniem dla branży. Sodexo Polska w swoim Raporcie CSR za 2023 r. podkreśla odpowiedzialność biznesu za zwiększanie świadomości klientów w tym obszarze.

 

Klienci odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu marnotrawstwa żywności. Poprzez zmianę swoich nawyków i świadome podejmowanie codziennych decyzji, mogą skutecznie przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonego systemu żywieniowego i mieć realny wpływ na kulturę konsumpcyjną w swoim otoczeniu. Prowadzimy w Polsce 40 restauracji i obsługujemy codziennie 8 tys. konsumentów. Naszą misją, jako istotnego członka branży gastronomicznej, jest edukowanie i inspirowanie do walki z marnotrawstwem.Globalny cel Sodexo to redukcja produkowanych przez firmę odpadów żywnościowych o 50 proc. do 2025 r. – mówi Łukasz Czak, COO Sodexo Polska.

 

Redukcja emisji CO2

Sodexo, jako pierwsza firma na świecie w sektorze usług dla nieruchomości, publicznie ogłosiła cele środowiskowe. Pierwszym podjętym wyzwaniem klimatycznym jest ograniczenie o 34 proc. emisji śladu węglowego do 2025 r. w porównaniu z bazowym rokiem 2017.

 

Realizacja tego celu ma nastąpić niebawem, a firma planuje już kolejne działania. W 2023 r. grupa Sodexo podjęła zobowiązanie klimatyczne do osiągnięcia NetZero do 2040 r. Strategia NetZero oznacza redukcję obecnych emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 90 proc. Do realizacji tego celu konieczne będzie zaangażowanie całego łańcucha wartości – począwszy od pracowników, przez dostawców, klientów, aż do odbiorcy końcowego.

 

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Sodexo Polska jest dostępny do pobrania TUTAJ.

 

O Sodexo

Założona w 1966 roku w Marsylii przez Pierre'a Bellona, firma Sodexo jest światowym liderem w dziedzinie dostarczania zrównoważonych usług żywieniowych i cennych doświadczeń w każdym momencie życia: pracy, leczenia, nauki i zabawy. 

 

Działając w 45 krajach świata, 430 00 pracowników Sodexo każdego dnia obsługuje 80 milionów konsumentów.

Grupa Sodexo charakteryzuję się niezależnością i wciąż pozostaje w rękach rodziny, która dała początek całemu przedsiębiorstwu. Firmę wyróżniają także zrównoważony model biznesowy i portfolio serwisów. Oferuje przede wszystkim usługi gastronomiczne oraz usługi zarządzania nieruchomościami. Zapewnia wysokiej jakości, wielowymiarowe i dopasowane do potrzeb konsumentów doświadczenia kulinarne, a także kreuje atrakcyjne i włączające miejsca pracy. Zapewnia zarządzanie obiektami klienta
w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób. Od momentu powstania, Sodexo koncentruje się
na konkretnych, codziennych działaniach, aby, za pośrednictwem swoich usług, wywierać pozytywny wpływ gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Firma uważa, że rozwój i zaangażowanie społeczne idą w parze. Celem Sodexo jest tworzenie lepszej codzienności dla każdego, aby budować lepsze życie dla wszystkich.

 

Firma Sodexo jest notowana w indeksach: CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good i DJSI.

 

 

Więcej informacji na: www.sodexo.com

 W Polsce Sodexo od 30 lat jest liderem w dziedzinie kompleksowej obsługi nieruchomości i największą firmą FM o zasięgu ogólnopolskim. Usługi Integrated Facility Management (IFM) świadczy w ponad 200 obiektach. Prowadzi 40 restauracji pracowniczych. Wspiera firmy w zarządzaniu miejscem pracy i tworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla pracowników w obiekcie klienta. W portfolio stałych klientów ma wiele ikonicznych brandów z branż m.in.: przemysłowej, FMCG, farmaceutycznej i technologicznej.


Więcej informacji na: www.pl.sodexo.com
 

Sodexo w liczbach

 
 • 21,1 miliarda euro skonsolidowanego
  przychodu rocznie w Roku Finansowym 2022 r.
 • 422 000 pracowników
  (stan na 31 sierpnia 2022 r.)

 

 
 • 53 krajów
 • 100 milionów obsługiwanych konsumentów dziennie
 • 13,3 miliarda euro kapitalizacji rynkowej

(stan na 4 kwietnia 2023 r.)

Sodexo w Polsce

 
 • ponad 1800 pracowników
 • 120 klientów biznesowych

 

 
 • 40 restauracji
 • ponad 200 obsługiwanych nieruchomości

 

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!