'Długotrwałe i głębokie relacje pomiędzy naszymi krajami pozwolą przetrwać okres politycznych zachwiań' - Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce

<p style="text-align: justify;">W dniu 10 stycznia, pierwsze Rendez-Vous Biznesu w 2017 roku odbyło się tradycyjnie w siedzibie Ambasady Francji w Polsce. Pierre Lévy, nowy Ambasador, miał okazję po raz pierwszy powitać oficjalnie przedstawicieli francusko-polskiego środowiska biznesowego, podziękować za ich zaangażowanie na rzecz budowy i utrzymania stosunków gospodarczych między oboma krajami oraz złożyć życzenia najlepsze życzenia na nowy rok.</p>

>

Maciej Witucki, Prezes CCIFP, otworzył pierwsze spotkanie z cyklu Rendez-Vous Biznesu w nowym 2017 roku. Następnie, Monika Constant, Dyrektor Generalna CCIFP, zaprezentowała kalendarz najbliższych wydarzeń organizowanych przez Izbę.

Nowy Ambasador Francji w Polsce, Pierre Lévy, podziękował francuskim firmom za wspaniałe przyjęcie, jak również za cenne rady, które otrzymał już w pierwszych dniach po swoim przyjeździe. Złożył wszystkim życzenia, aby 2017 rok przyniósł pomyślność w biznesie i zapewnił o wsparciu ze strony ambasady.

Ambasador wspomniał o kilku ważnych inicjatywach, które miały miejsce w ubiegłym roku i w których udział firm francuskich był niezwykle istotny (Textifood, Salon Ksi?żki w Warszawie, Drzwi Otwarte w Ambasadzie, Goût de France czy Eco-Miasto).

Przypominaj?c o trudnych momentach ubiegłego roku, mianowicie o zamachach terrorystycznych, podkreślił, iż Europa jest nieodł?czn? części? naszej wspólnej przyszłości i że będzie ona w centrum jego działań. Wspominał również o najważniejszych wyzwaniach dla Europy, takich jak przygotowanie szczytu z okazji 60 rocznicy traktatu rzymskiego, Brexit, kwestie bezpieczeństwa na wschodnich i południowych granicach, integrację europejsk?, nienaruszalność granic, relacje transatlantyckie, wartości demokratyczne, izolacjonizm.

Mówi?c o Caracalach, podkreślił, iż dla Francji nie była to jedynie umowa handlowa, ale propozycja partnerstwa strategicznego dla Polski i przypomniał, iż długotrwałe i głębokie relacje pomiędzy naszymi krajami pozwol? przetrwać ten okres politycznych zachwiań.

3 najważniejsze cele dla nowego Ambasadora to:

Naprawa, ponieważ nasze kraje maj? zbyt wiele wspólnych interesów, aby ich relacja na stałe zdegradowana została przez dotychczasowe trudności.

Dbałość, ponieważ francusko-polskie relacje s? rzeczywiście bardzo głębokie, ale nikt nie może teraz spocz?ć na dotychczasowych osi?gnięciach w dzisiejszym świecie zmian i konkurencji.

Budowa, bo Francja jest ważnym partnerem Polski, jako inwestor i jako i klient.

Ambasador przypomniał również, że rok 2017 będzie rokiem istotnych zmian dla Francji, w zwi?zku z wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi, ale nie powinien absolutnie być rokiem przeczekiwania. Wręcz przeciwnie, jak podkreślił Ambasador, trzeba będzie kroczyć do przodu, stawiać czoła nagłym i pilnym sytuacjom, przygotowywać przyszłość naszych krajów i całej Unii Europejskiej.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy mieli okazję porozmawiać przy wyśmienitym bufecie i lampce wina, w nieformalnej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy Ambasadzie Francji w Polsce za przyjęcie oraz wszystkim naszym gościom za przybycie. Do zobaczenia w lutym na kolejnym Rendez-Vous Biznesu.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!