Podsumowanie wydarzeń

'Długotrwałe i głębokie relacje pomiędzy naszymi krajami pozwolą przetrwać okres politycznych zachwiań' - Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce

<p style="text-align: justify;">W dniu 10 stycznia, pierwsze Rendez-Vous Biznesu w 2017 roku odbyło się tradycyjnie w siedzibie Ambasady Francji w Polsce. Pierre Lévy, nowy Ambasador, miał okazję po raz pierwszy powitać oficjalnie przedstawicieli francusko-polskiego środowiska biznesowego, podziękować za ich zaangażowanie na rzecz budowy i utrzymania stosunków gospodarczych między oboma krajami oraz złożyć życzenia najlepsze życzenia na nowy rok.</p>

>

Maciej Witucki, Prezes CCIFP, otworzył pierwsze spotkanie z cyklu Rendez-Vous Biznesu w nowym 2017 roku. Następnie, Monika Constant, Dyrektor Generalna CCIFP, zaprezentowała kalendarz najbliższych wydarzeń organizowanych przez Izbę.

Nowy Ambasador Francji w Polsce, Pierre Lévy, podziękował francuskim firmom za wspaniałe przyjęcie, jak również za cenne rady, które otrzymał już w pierwszych dniach po swoim przyjeździe. Złożył wszystkim życzenia, aby 2017 rok przyniósł pomyślność w biznesie i zapewnił o wsparciu ze strony ambasady.

Ambasador wspomniał o kilku ważnych inicjatywach, które miały miejsce w ubiegłym roku i w których udział firm francuskich był niezwykle istotny (Textifood, Salon Ksi?żki w Warszawie, Drzwi Otwarte w Ambasadzie, Goût de France czy Eco-Miasto).

Przypominaj?c o trudnych momentach ubiegłego roku, mianowicie o zamachach terrorystycznych, podkreślił, iż Europa jest nieodł?czn? części? naszej wspólnej przyszłości i że będzie ona w centrum jego działań. Wspominał również o najważniejszych wyzwaniach dla Europy, takich jak przygotowanie szczytu z okazji 60 rocznicy traktatu rzymskiego, Brexit, kwestie bezpieczeństwa na wschodnich i południowych granicach, integrację europejsk?, nienaruszalność granic, relacje transatlantyckie, wartości demokratyczne, izolacjonizm.

Mówi?c o Caracalach, podkreślił, iż dla Francji nie była to jedynie umowa handlowa, ale propozycja partnerstwa strategicznego dla Polski i przypomniał, iż długotrwałe i głębokie relacje pomiędzy naszymi krajami pozwol? przetrwać ten okres politycznych zachwiań.

3 najważniejsze cele dla nowego Ambasadora to:

Naprawa, ponieważ nasze kraje maj? zbyt wiele wspólnych interesów, aby ich relacja na stałe zdegradowana została przez dotychczasowe trudności.

Dbałość, ponieważ francusko-polskie relacje s? rzeczywiście bardzo głębokie, ale nikt nie może teraz spocz?ć na dotychczasowych osi?gnięciach w dzisiejszym świecie zmian i konkurencji.

Budowa, bo Francja jest ważnym partnerem Polski, jako inwestor i jako i klient.

Ambasador przypomniał również, że rok 2017 będzie rokiem istotnych zmian dla Francji, w zwi?zku z wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi, ale nie powinien absolutnie być rokiem przeczekiwania. Wręcz przeciwnie, jak podkreślił Ambasador, trzeba będzie kroczyć do przodu, stawiać czoła nagłym i pilnym sytuacjom, przygotowywać przyszłość naszych krajów i całej Unii Europejskiej.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy mieli okazję porozmawiać przy wyśmienitym bufecie i lampce wina, w nieformalnej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy Ambasadzie Francji w Polsce za przyjęcie oraz wszystkim naszym gościom za przybycie. Do zobaczenia w lutym na kolejnym Rendez-Vous Biznesu.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!