Analizy i badania

Dlaczego warto założyć profil w biznesowych mediach społecznościowych?

<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę w obszarze rekrutacji. Wykorzystywane są nie tylko przez pracodawców i rekruterów w celu pozyskania kandydatów, ale także przez samych kandydatów, którzy za ich pośrednictwem poszukują pracy lub czekają na propozycje zawodowe. Dlaczego warto mieć profil w biznesowych mediach społecznościowych? Wyjaśnia ekspert LeasingTeam Professional.</strong></span></span></p>

>

Pojawienie się Internetu w Polsce zrewolucjonizowało proces rekrutacji. Poszukiwanie pracy na portalach rekrutacyjnych, przesyłanie CV e-mailem w odpowiedzi na ogłoszenia, aplikowanie na oferty pracy za pośrednictwem zaawansowanych systemów wspieraj?cych procesy rekrutacyjne czy rozwi?zywanie testów kompetencji on-line to tylko niektóre metody i narzędzia, z których na co dzień korzystaj? kandydaci. Internet zautomatyzował i uprościł proces rekrutacji nie tylko po stronie kandydatów, ale także firm. Obecnie, powszechne stało się wykorzystywanie przez rekruterów, w procesie pozyskiwania najlepiej dopasowanych do oczekiwań firm kandydatów, biznesowych mediów społecznościowych. W Polsce, do najbardziej popularnych portali należ? międzynarodowy LinkedIn i polski Goldenline. Maj? one charakter biznesowy, dlatego najczęściej swoje profile zawodowe zakładaj? osoby z poziomu co najmniej asystenta b?dź specjalisty, a także menedżerowie, dyrektorzy, członkowie zarz?du czy prezesi. Liczba użytkowników korzystaj?cych z biznesowych portali społecznościowych wzrasta w Polsce z roku na rok. Wynika to z faktu, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z korzyści wynikaj?cych z posiadania profilu na LinkedIn czy Goldenline i dużej aktywności firm rekrutacyjnych. Ekspert LeasingTeam Professional wyjaśnia, w jaki sposób obecność w biznesowych mediach społecznościowych może pomóc w znalezieniu pracy.  

Miejsce spotkań kandydatów z rekruterami  

Obecnie, głównym narzędziem pracy rekruterów, którzy prowadz? projekty rekrutacyjne metod? direct search, s? biznesowe portale społecznościowe takie jak LinkedIn czy Goldenline. Realizacja procesu rekrutacji z wykorzystaniem metody direct search polega na bezpośrednim dotarciu do osób, które posiadaj? unikalne kompetencje i doświadczenie istotne z punktu widzenia pracodawcy. Z direct search korzystj? przede wszystkim firmy doradztwa personalnego w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Dzięki niej rekruterzy docieraj? do kandydatów pasywnych. Nie poszukuj? oni aktywnie pracy, w zwi?zku z czym nie można ich pozyskać za pomoc? tradycyjnych metod takich jak ogłoszenia na portalach rekrutacyjnych.  

Firmy specjalizuj?ce się w rekrutacjach najczęściej posiadaj? na portalach społecznościowych rozszerzone profile dedykowane rekruterom, które umożliwiaj? dotarcie do kandydatów spoza własnej sieci kontaktów. Jeżeli profil danej osoby i opisane w nim doświadczenie i kompetencje pokrywaj? się z opisem stanowiska, rekruter wysyła zaproszenie do udziału w rekrutacji i prosi dan? osobę o przesłanie CV. Jeśli kandydat prześle swoje dokumenty aplikacyjne, z dużym prawdopodobieństwem, zostanie zaproszony na spotkanie rekrutacyjne.  

Osoby, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem biznesowych mediów społecznościowych bardzo często decyduj? się na udział w procesie rekrutacji. Nawet jeżeli w danej chwili nie myślały o zmianie pracy, s? ciekawe, co może zaoferować im inna firma. Ponadto, wielu kandydatów uważa, że udział w procesie rekrutacji jest pewnego rodzaju treningiem, który jeśli nie teraz, to w przyszłości może pomóc im w zdobyciu wymarzonej pracy – komentuje Anita Obidowska, Konsultant HR Marketing&Sales w LeasingTeam Professional.  

Przepustka do udziału w procesach rekrutacyjnych  

Obecność w wybranych serwisach społecznościowych daje kandydatom szanse do bycia zauważonym przez rekruterów i pracodawców, którzy poszukuj? talentów. W zwi?zku z tym, warto poświęcić czas na przygotowanie atrakcyjnego profilu. Zazwyczaj jego układ bardzo przypomina tradycyjne CV. Kandydaci zamieszczaj? w nim informacje dotycz?ce przebiegu kariery zawodowej oraz edukacji, zawsze zgodnie z zasad? odwróconej chronologii. Dodatkowo informuj? o przebytych kursach, szkoleniach, zdobytych nagrodach. Dużym atutem wirtualnych profili jest możliwość zamieszczania linków do artykułów eksperckich autorstwa kandydata, filmików z wypowiedziami np. w mediach lub prelekcji w czasie konferencji. W branży marketingowej i kreatywnej bardzo popularne jest zamieszczanie linku do portfolio prac np. graficznych. Im bardziej rozbudowany profil kandydata, tym większa szansa, że zainteresuje rekrutera, który zwróci się do niego z atrakcyjn? ofert? pracy. Serwisy takie jak Linkedin czy Goldenline daj? użytkownikom możliwość budowania profesjonalnej sieci kontaktów biznesowych, czyli zapraszanie i przyjmowanie innych osób do grona naszych znajomych. Nie bez znaczenia jest też aktywność w danym portalu biznesowym i udostępnianie ciekawych wyników badań, interesuj?cych artykułów, dzielenie się wiedz? z obszaru, który interesuje danego kandydata. Może się zdarzyć, że rekruter zwróci uwagę na profil danego kandydata m.in. ze względu na treści, które udostępnia.  

Istnieje wiele dodatkowych narzędzi, które mog? wzbogacić profil kandydata i sprawić, że stanie się on jeszcze bardziej atrakcyjny dla rekrutera. Użytkownicy portalu LinkedIn mog? sobie nawzajem wystawiać rekomendacje oraz potwierdzać swoje umiejętności czy wiedzę z danego obszaru. Mog? również polecać dany profil, a także komentować i udostępniać posty – informuje Anita Obidowska z LeasingTeam Professional.  

Dostęp do ukrytych ofert pracy  

Jeszcze do niedawna oferty pracy były prezentowane przede wszystkim na portalach rekrutacyjnych takich jak Pracuj.pl czy Infopraca.pl. lub w zakładkach kariera na stronach pracodawców. Obecnie, oferty pracy pojawiaj? się również na oficjalnych profilach firm np. na FB, LinkedIn lub GoldenLine. Zdarzaj? się jednak sytuacje, w których firmy nie mog? sobie pozwolić na upublicznienie danej oferty pracy. Wynika to z różnych powodów. Czasami prowadzone s? poszukiwania osoby na stanowisko wci?ż obsadzone w organizacji, najczęściej wyższego szczebla, st?d kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania firmy. W zwi?zku z tym, informacja o rekrutacji na dane stanowisko, jeżeli już pojawi się na portalu rekrutacyjnym, to wył?cznie bez informacji o pracodawcy w ogłoszeniu.  

Ukryte procesy rekrutacyjne bardzo często s? zlecane firmom doradztwa personalnego. Przekazuj?c proces na zewn?trz, pracodawca zyskuje anonimowość i pewność, że rekrutacja zostanie przeprowadzona z zachowaniem pełnej dyskrecji – uważa Anita Obidowska.  

W przypadku ukrytych procesów rekrutacyjnych, poszukiwania bardzo często prowadzone s? na LinkedIn czy Goldenline, z wykorzystaniem metody direct search. Osoby nieposiadaj?ce kont na tych portalach, które nie śledz? również regularnie ogłoszeń o pracę na portalach rekrutacyjnych, nie maj? szans na udział w procesie.  

Miejsce rekomendacji  

Użytkownicy biznesowych portali społecznościowych coraz częściej na swoich profilach bezpośrednio komunikuj?, że poszukuj? nowych wyzwań zawodowych. Dobrym przykładem jest LinkedIn. Jego użytkownicy, bardzo często w miejscu przeznaczonym na nazwę stanowiska, wpisuj? informacje o poszukiwaniu nowych wyzwań zawodowych. Ponadto, osoby poszukuj?ce pracy chętnie zamieszczaj? w swoich profilach dane ułatwiaj?ce rekruterom bezpośredni kontakt z nimi, czyli adres e-mail i numer telefonu.    

Coraz częściej doświadczeni kandydaci publikuj? na swoim wallu posty, w których informuj?, że aktualnie szukaj? pracy, wymieniaj? swoje sukcesy i polecaj? się uwadze rekruterów. Zdarza się również publiczne rekomendowanie znajomych. Wielu przedstawicieli firm rekrutacyjnych chętnie korzysta z tego typu poleceń, które ułatwiaj? im dotarcie do interesuj?cych kandydatów spoza ich sieci kontaktów – komentuje ekspert LeasingTeam Professional.  

Kopalnia wiedzy dla poszukuj?cych pracy  

Śledzenie profili wybranych pracodawców na biznesowych portalach społecznościowych daje kandydatom dostęp do przydatnych porad i wskazówek na temat udziału w procesie rekrutacji. Zwłaszcza agencje zatrudnienia i firmy doradztwa personalnego tworz? profesjonalne poradniki dla kandydatów, obejmuj?ce takie zagadnienia jak przygotowanie CV, przebieg rozmowy kwalifikacyjnej czy metody oceny kompetencji. Ich zgłębienie może pomóc kandydatowi w pomyślnym przejściu przez proces rekrutacji.    

Obecność w biznesowych mediach społecznościowych dla osób z poziomu specjalistów i menedżerów, które s? zainteresowane rozwojem swojej kariery zawodowej, wydaje się być obecnie konieczności?. Wynika to z rosn?cej aktywności firm specjalizuj?cych się w przeprowadzaniu rekrutacji profesjonalnych na portalach biznesowych. Może w niedalekiej przyszłości większość rekrutacji przeniesie się do portali takich jak LinkedIn czy Goldenline? Czas pokaże, na pewno warto już dzisiaj się na to przygotować.

***  

LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne koncerny w dotarciu oraz pozyskaniu kluczowych pracowników. Spółka specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Skutecznie pozyskuje kandydatów dzięki wykorzystaniu direct search oraz autorskiej metodologii realizacji procesu rekrutacji ASSET. LeasingTeam Professional prowadzi rekrutacje dla linii biznesowych: Sales & Marketing, HR & Administration, Transport & Logistic, Engineering & Production, SSC/BPO, Retail, Finance & Accounting.  

Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.

  LeasingTeam Group na LinkedIn  

Kontakt dla dziennikarzy:

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.: +48 22 460 50 41
Kom.: +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl  

Julita Włodarczyk–Ossowska
Starszy Specjalista ds. Komunikacji
Tel.: +48 22  460 50 28
Kom.: +48  602  33 27 09
j.wlodarczyk@leasingteam.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!