Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Diversity IN Check – pierwsza w Polsce lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce, stworzyło nowe narzędzie - „Diversity IN Check. Listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce”. Celem jest zaadresowanie potrzeby wzmocnienia tematyki zarządzania różnorodnością i inkluzji, a przede wszystkim wsparcie w tym procesie pracodawców.

Realizację projektu wspiera grono partnerów i patronów: ABSL - Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Centralny Instytut Ochrony Pracy z siedzibą w Warszawie, firma Deloitte Advisory, Fundacja Share the Care, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Dziennik Gazeta Prawna oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza. 

Metodologia

Narzędzie Diversity IN Check oparte jest na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in.: Sustainable Development Goals (SDGs nr 5, 8, 10), ISO 26000 (w zakresie wybranych obszarów społecznej odpowiedzialności m.in. praw człowieka oraz praktyk z zakresu pracy), GRI Standards (w zakresie różnorodności i równości szans), wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (w zakresie zaleceń dotyczących zatrudnienia i stosunków pracowniczych).

Uzyskanie określonej  liczby punktów  w odpowiedziach na pytania zawarte w kwestionariuszu Diversity IN Check kwalifikuje danego pracodawcę do publicznej „Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych  w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce”. Indywidualna punktacja uzyskana przez poszczególnych pracodawców, ani nazwy organizacji, które nie osiągną wymaganego minimum nie będą przez FOB upubliczniane. Informacja nt. własnych rezultatów w porównaniu z najlepszymi i średnimi wynikami będzie dostępna wyłącznie zainteresowanej, konkretnej organizacji. Niezależnie od ostatecznego wyniku, każda organizacja uczestnicząca w badaniu otrzyma do wykorzystania we własnej pracy podsumowanie - ocenę dojrzałości w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji.

Zasady

Udział w badaniu jest otwarty i dostępny dla wszystkich zainteresowanych pracodawców w Polsce. Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy najpóźniej do 10 kwietnia wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny na stronie kartaroznorodnosci.pl/diversityincheck. Po dopełnieniu formalności otrzymają  Państwo od FOB indywidualny link do kwestionariusza badania online.

Organizatorzy mają nadzieję, że coroczne ogłoszenie „Diversity IN Check. Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce” będzie promować tak potrzebne dziś wartości oraz samych pracodawców zasługujących na wyróżnienie. Natomiast tym organizacjom, które nie znajdą się na liście, dostarczać będzie potrzebnej wiedzy, jak się doskonalić w obszarze D&I.

Strona internetowa projektu: kartaroznorodnosci.pl/diversityincheck

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!