Destination Poland laureatem nagrody ODYS 2016

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Arial, serif;"><span>Firma Destination Poland otrzymała nagrodę </span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span><strong>ODYS 2016 </strong></span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span>w konkursie </span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span>na najlepszą jakość usług turystycznych w województwie małopolskim, przyznaną przez Krakowską Izbę Turystyki, za pełną pasji, skuteczną realizację misji zapisanej w nazwie firmy. </span></span></p>

>

Współorganizatorami konkursu s? Województwo Małopolskie i Urz?d Miasta Krakowa.  

Celem firmy Destination Poland jest promowanie Krakowa i Polski na rynkach francuskojęzycznych jako atrakcyjnej destynacji do organizowania wyj?tkowych wydarzeń firmowych i biznesowych oraz poznawania bogatego dziedzictwa kulturowego, religijnego i przyrodniczego kraju w grupach zorganizowanych.  

 ?Profesjonalizm nigdy nie jest dziełem przypadku, pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm daje jakość a jakość to jest luksus w życiu, w dzisiejszych czasach szczególnie. ? (Jacek Walkiewicz, TEDxWSB)  

Destination Poland

Experts in tailor-made destination services in Poland  

www.destinationpoland.pl  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZIELONA ENERGIA ZASILI POLSKĄ NAUKĘ

Od 2021 roku 13 polskich uczelni będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Wszystko za sprawą...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!