Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons zwiększa swą obecność w Afryce. Dwóch partnerów dołączyło do biura w Casablance

<p style="text-align: justify;">Dwóch nowych partnerów dołączyło do biura kancelarii Dentons w Casablance umacniając wieloletnią obecność na kontynencie afrykańskim. Do biura Dentons w Casablance dołączył Patrick Larrivé jako partner zarządzający wraz z partnerem Christophe Simonnet. Razem będą prowadzić zespół pięciu prawników. Biuro w Casablance należy do globalnej sieci Dentons, do której należą biura w Egipcie i Republice Południowej Afryki. Nowi partnerzy wzmocnią działalność Dentons skierowaną do klientów w Maroko, krajach Magrebu i innych frankofońskich częściach Afryki. Przyczynią się także do umocnienia pozycji firmy na całym kontynencie afrykańskim.</p>

>

“Obecność Patricka i Christophe’a w Dentons to kolejny element naszej strategii rozwoju w Afryce” powiedział Global CEO Elliott Portnoy, dodaj?c: „Ich doświadczenie zapewni naszym klientom jeszcze lepszy dostęp do wiedzy w każdym miejscu na świecie”.

Joe Andrew, Szef Rady Nadzorczej powiedział: „Afryka jest priorytetem dla Dentons wraz
z najbardziej dynamicznie rozwijaj?cymi się regionami. Biuro w Casablance jest kolejnym dowodem naszego zaangażowania maj?cego na celu udostępnienie naszym klientom globalnego doświadczenia poprzez biura obecne w regionach. Wzmocnienie naszej obecności w Maroko, krajach Magrebu i dalej właśnie temu służy.

Wiele spośród 75 biur kancelarii Dentons mieszcz?cych się ponad 50 krajach znajduje się w Afryce. Biura Dentons i firm stowarzyszonych znajduj? się w krajach anglojęzycznych, francuskojęzycznych i portugalskojęzycznych. Dentons jest pierwsz? duż? międzynarodow? kancelari? z tak znacz?cym udziałem na tym kontynencie. I jest to już obecność wieloletnia. W tym roku świętujemy 50 rocznicę otwarcia pierwszego biura w Afryce – biuro Dentons w Kairze jest kontynuatorem utworzonej tam w 1964 roku kancelarii Fox & Gibbons.

Partnerzy Larrivé i Simonnet wnios? do firmy wiedzę i doświadczenie w prawie spółek, fuzji i przejęć, private equity, a także zwi?zane z transakcjami infrastrukturalnymi i partnerstwem publiczno-prywatnym, energetyk?, nieruchomościami i finansami.

„Praca w firmie toruj?cej od wielu lat drogę na rynku afrykańskim jest dużym wyzwaniem” powiedział Patrick Larrivé, partner zarz?dzaj?cy. „Mam nadzieję, że pracuj?c w Casablance, będziemy mieć znacz?cy udział w budowaniu silnej pozycji lidera na rynku afrykańskim i globalnym”.

Komentuj?c nowy skład biura Dentons w Casablance Arkadiusz Krasnodębski, partner zarz?dzaj?cy Dentons w Warszawie, powiedział: „Maroko odgrywa ważn? rolę jako partner handlowy Polski i Unii Europejskiej. Osi?gamy nawet dwucyfrowe wzrosty obrotów handlowych z Maroko. Wzmocnienie biura w Casablance jest kolejnym krokiem w ekspansji Dentons na rynku afrykańskim, która z pewności? będzie korzystna dla naszych klientów w Polsce, Europie i na całym świecie”.

O kancelarii Dentons

Dentons to globalna firma prawnicza dostarczaj?ca klientom rozwi?zania pomagaj?ce odnieść sukces na złożonym, globalnym rynku. Będ?c wśród 20 największych globalnych kancelarii prawniczych (badanie: Acritas 2014 Global Elite Brand Index), Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej oferuj?c innowacyjność i najwyższ? jakość świadczonych usług. Dentons to firma utworzona przez międzynarodow? kancelarię Salans LLP, kanadyjsk? – Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) oraz międzynarodow? kancelarię SNR Denton. Zespół Dentons to ponad 2600 prawników w 75 biurach i 50 krajach Afryki, Azji i obszaru Pacyfiku, Kanadzie, Azji Środkowej, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Rosji i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Dentons obsługuje prywatne przedsiębiorstwa, spółki publiczne, rz?dy i agencje rz?dowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, startupy oraz osoby prywatne na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!