Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons zdobył nagrodę „Professional Services Company of the Year 2016 - Legal” CEE Clean Energy Awards

<p style="text-align: justify;"><strong>Dentons otrzymał prestiżową nagrodę “Professional Services Company of the Year 2016 - Legal” podczas gali CEE Clean Energy Awards, która odbyła się 9 czerwca w Warszawie. </strong><strong>Nagroda to wyraz uznania dla zaangażowania, z jakim prawnicy kancelarii od wielu lat wspierają klientów z sektora energetycznego na wymagającym rynku Europy Środkowej i Wschodniej.</strong></p>

>

Organizowane przez BizPoland Magazine od trzech lat CEE Energy Summit & Awards to forum wymiany informacji na temat najnowszych trendów oraz tendencji rozwojowych w sektorze energetycznym w Europie Środkowej i Wschodniej.  

Nagrody CEE Energy Awards przyznawane s? firmom i osobom indywidualnym z sektora energetycznego w   Europie Środkowej i Wschodniej za wybitne osi?gnięcia w zakresie innowacyjnych strategii i przywództwa. W tegorocznej edycji, koncentruj?cej się na sektorze czystej energii, w skład jury wyłaniaj?cego laureatów weszli przedstawiciele wiod?cych firm z branży energetycznej w regionie oraz reprezentant Bloomberg New Energy Finance.  

Wygrana po raz drugi z rzędu to wyraz uznania dla zaangażowania naszego zespołu na rzecz klientów z sektora energetycznego, zwłaszcza w zakresie OZE, w Środkowej i Wschodniej Europie ” – powiedział Arkadiusz Krasnodębski, partner zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce, kieruj?cy warszawskim i europejskim Zespołem Energetyki i Zasobów Naturalnych.  

Galę rozdania nagród poprzedziła konferencja CEE Clean Energy Summit, w ramach której dyskutowano o innowacyjnych technologiach i nowych modelach biznesowych, zmieniaj?cych rynki energii odnawialnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach panelu poświęconego współzależności i niezależności sektora gazowego i przesyłu energii elektrycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Michał Motylewski, counsel w warszawskim Zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych, omówił wyzwania regulacyjne zwi?zane z rozwojem sieci i infrastruktury przesyłowej w sektorze gazu i energii w Europie Środkowo-Wschodniej.

***

Dodatkowych informacji udziela:
Iryna Batmanova, Business Development and Marketing Manager, Energy, Europe
D: +48 22 242 51 06, E: iryna.batmanova@dentons.com

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

Kontakt dla mediów:  

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!