Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons wzmacnia swoją obecność w Niemczech otwierając biuro w Monachium

<p style="text-align: justify;"><strong>Zespół trzech nowych partnerów pod kierownictwem dr Alexandra von Bergwelta, przyszłego Partnera Zarządzającego w monachijskim biurze Dentons, wnosi do firmy znaczące doświadczenie w obszarze prawa spółek, fuzji i przejęć oraz prawa podatkowego.</strong></p>

>

11 maja 2016: Globalna firma prawnicza Dentons otwiera z dniem 1 lipca 2016 nowe biuro w Monachium z trzema nowymi partnerami. Będzie to trzecie, po Berlinie i Frankfurcie, biuro Dentons w Niemczech, którego trzon stanowić będzie zespół doł?czaj?cy do firmy z kancelarii Norton Rose Fulbright.

Dr Alexander von Bergwelt obejmie stanowisko Partnera Zarz?dzaj?cego biurem Dentons w Monachium. Będzie odpowiedzialny za rozbudowę i kierowanie pracami nowego zespołu. Dr von Bergwelt specjalizuje się w dziedzinie prawa spółek. Posiada także wieloletnie doświadczenie w obszarach fuzji i przejęć, spółek joint venture, inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz postępowaniach s?dowych.  

Wraz z dr von Bergweltem, do firmy doł?czaj? dr Michael Malterer, partner specjalizuj?cy się w dziedzinach prawa spółek, fuzji i przejęć oraz papierów wartościowych, a także Igsaan Varachia, partner specjalizuj?cy się w prawie spółek i prawie podatkowym.  

Ci renomowani prawnicy stanowi? znakomite uzupełnienie naszych silnych zespołów działaj?cych obecnie w Niemczech. Ich doł?czenie do Dentons to odpowiedź na rosn?ce potrzeby naszych klientów. Otwarcie nowego biura w Monachium to kolejny kamień milowym w realizacji naszej strategii w Niemczech i w Europie, który zapewni nam solidn? platformę dla dalszego rozwoju firmy” - powiedział Tomasz D?browski, Partner Zarz?dzaj?cy (CEO) Dentons w Europie.  

Niemcy s? największ? gospodark? w Europie i rynkiem o strategicznym znaczeniu dla naszych klientów z całego świata. Otwarcie biura w Monachium, trzecim pod względem wielkości mieście w Niemczech, w którym skupia się duża część działalności gospodarczej kraju i które pełni rolę ośrodka, w którym koncentruj? się międzynarodowe transakcje realizowane w całej Europie, było jednym naszych priorytetów, w celu zapewnia pozycji umożliwiaj?cej nam reagowanie na potrzeby klientów” -powiedział Joe Andrew, Przewodnicz?cy Rady Dentons.  

Otwarcie biura w Monachium to tylko jedna z wielu inicjatyw rozwojowych w regionie europejskim zrealizowanych pod kierownictwem Tomasza D?browskiego. W ubiegłym roku Dentons pozyskał wielu utalentowanych prawników na całym świecie. Aktualne wzmocnienie zespołu w Europie, która znacz?co wyróżniała się na tle świata pokazuje, że nadal utrzymujemy dynamiczne tempo rozwoju firmy” - powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons.  

Nasze biura w Niemczech z powodzeniem realizuj? strategię organicznego wzrostu, w której otwarcie biura w Monachium to znacz?cy krok naprzód. Alexander von Bergwelt znakomicie dopełni nasz zespół partnerów kieruj?cych działalności? firmy w Niemczech” - powiedział Andreas Ziegenhagen, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Niemczech.  

Z zainteresowaniem obserwowałem globalny rozwój Dentons, policentryczn? strukturę oraz ambitn? strategię firmy. Wspólnie z zespołem chcemy stworzyć wiod?ce biuro w Monachium” - powiedział Alexander von Bergwelt.  

Otwarcie biura w Monachium to najnowsza inicjatywa rozwojowa Dentons w Niemczech. Od pocz?tku 2015 roku do firmy doł?czyło 12 nowych partnerów w Berlinie i we Frankfurcie. Ich doł?czenie do zespołu istotnie wzmocniło istniej?ce praktyki prawa spółek, fuzji i przejęć, prawa pracy, jak również upadłości i restrukturyzacji, compliance, zamówień publicznych, bankowości, zagadnień regulacyjnych, finansowania nieruchomości oraz IT. Obecnie w Niemczech Dentons zatrudnia ponad 100 prawników.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

Kontakt dla mediów:  

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!