Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons wzmacnia swoją obecność w Afryce otwierając biuro w Johannesburgu

<p style="text-align: justify;"><strong>Firma jest pierwszym globalnym graczem, który otrzymał certyfikat 1 skali B-BBEE (</strong><strong>Broad-Based Black Economic Empowerment – Szerokiego Wsparcia Ekonomicznego Obywateli RPA).</strong><strong></strong></p>

>

Dentons, globalna firma prawnicza o ponad pięćdziesięcioletniej historii w Afryce, wzmacnia swoj? obecność w RPA poprzez otwarcie drugiego biura w tym kraju. Jest to pierwsza firma globalna, która otrzymała certyfikat 1 B-BBEE. Biuro w Johannesburgu doł?czy do już istniej?cego w Cape Town, powiększaj?c unikaln? ofertę firmy w RPA.

Ta ekspansja to kolejny element strategii Dentons, zaoferowanie klientom specjalistów z różnych środowisk i państw, którzy maj? znakomit? wiedzę lokaln? i głębokie doświadczenie w każdej tradycji prawnej na świecie. Jest to kolejny krok naprzód po niedawnym ogłoszeniu poł?czenia Dentons i 大成 (wym. da-CZUNG) – wiod?cej chińskiej firmy prawniczej, w wyniku którego powstanie największa firma prawnicza na świecie.

„Po wiadomościach o naszym ekscytuj?cym poł?czeniu z 大成, nasza ekspansja w RPA jeszcze mocniej podkreśla nasze zaangażowanie w to, aby oferować naszym klientom wszechstronne rozwi?zania, które nie s? dostępne nigdzie indziej” – powiedział Joe Andrew, Global ChairmanDentons. „Wiele z najbardziej znanych firm na świecie zwraca uwagę na to, który dostawca usług posiada certyfikat 1 B-BBEE w RPA, a jako pierwsza firma, która go otrzymała, oferujemy nie tylko policentryczne podejście, ale i prawdziw? swobodę wyboru.”

„RPA to fascynuj?cy i złożony gospodarczo rynek, ale też ważne wrota do południowej części kontynentu” – powiedział Global CEO, Elliott Portnoy. „Otwarcie biura w Johannesburgu pozwoli się nam wł?czyć w tę dynamikę i wzmocnić nasz? ofertę dla klientów międzynarodowych, szczególnie w sektorze energetyki, infrastruktury, górnictwa, transportu i finansowym. Niewiele globalnych firm może nam dorównać w zasięgu geograficznym, jak i jakości usług w tych sektorach tutaj i za granic?.”

Dentons obecnie wspiera swoich klientów w ponad 75 biurach w przeszło 50 krajach. Osiemnaście z tych krajów jest w Afryce, zapewniaj?c bez przeszkód wsparcie lokalne poprzez szerok? sieć biur naszych i firm stowarzyszonych. Poł?czenie z 大成 powiększy tę już imponuj?c? obecność do ponad 6500 prawników i doradców w ponad 120 biurach.    

Biuro Dentons w Cape Town zostało otwarte w kwietniu 2014 poprzez poł?czenie z lokaln? firm? KapdiTwala pod przewodnictwem Partnera Zarz?dzaj?cego NooraKapdi.

„Otwarcie nowego biura w Johannesburgu i ekspansja w RPA podkreśla zaangażowanie Dentons w Afryce i wobec klientów z tego kontynentu” – powiedział Kapdi. Zespół Kapdiego jest uznawany za jeden z najlepszych w obsłudze rynku gazu i ropy naftowej nie tylko w RPA, ale i na całym kontynencie. „Przewidujemy wzrosty na rynkach energetycznych, infrastruktury i transportu” – dodał Kapdi. „Nowe biuro w Johannesburgu będzie jednym z filarów cenionej globalnej praktyki energetycznej Dentons. Pomoże to też firmie wzmocnić swoj? pozycję na kontynencie i umożliwi nam lepiej dostosować nasz? lokaln? ofertę do potrzeb klientów.”

Poszerzaj?c zasięg firmy w RPA, klienci Dentons z Azji, Kanady, Europy, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych będ? mieli nieograniczony dostęp do usług prawnych w szybko rozwijaj?cej się gospodarce kontynentu. Raport African Development Bank Group wskazuje, że inwestycje zagraniczne w afrykańskich gospodarkach w 2014 były rekordowe i napędzane przez takie kraje jak: Stany Zjednoczone, Włochy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Japonia, Chiny, Indie i Brazylia.

W ramach polityki społecznej odpowiedzialności, Dentons stworzy nowe miejsca pracy, będzie wspierać pozytywne przemiany na rynku prawniczym i przekaże zasób międzynarodowej wiedzy, który wesprze lokaln? gospodarkę. Firma utrzyma swój certyfikat 1 B-BBEE pozostaj?c w stu procentach własności? lokalnych partnerów. Poprzez swoje zwi?zki z Black LawyersAssociation (Stowarzyszenie Ciemnoskórych Prawników), firma również ufunduje pięć stypendiów w miastach: Polokwane, East London, Bloemfontein, Port Elizabeth i Cape Town. Te granty pozwol? młodym adeptom prawa ukończyć sześciomiesięczny profesjonalny kurs prawa, co szczególnie pomoże absolwentom, których nie było stać na ukończenie aplikacji w ci?gu dwóch lat (co jest wymogiem, aby zostać adwokatem). W ten sposób skróc? swój staż do okresu zaledwie jednego roku.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!