Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons wzmacnia obecność w Europie, ogłaszając połączenie z renomowaną kancelarią Boekel w Holandii

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Dentons, największa firma prawnicza na świecie, ogłosiła dziś, że poprzez połączenie z renomowaną kancelarią prawniczą Boekel, będzie obecna w Holandii. Transakcja, która została już zatwierdzona przez partnerów obu firm, zostanie sfinalizowana w kwietniu. Po uruchomieniu biura w Amsterdamie, Dentons będzie obsługiwał klientów w 26 biurach zlokalizowanych w 18 krajach Europy.</span></p>

>

  „To krok milowy w realizacji naszej strategii rozwoju w Europie. Dwa lata temu założyliśmy wzmocnienie naszej obecności w regionie, stawiaj?c sobie za cel wejście na trzy nowe rynku - włoski, luksemburski i holenderski. W październiku 2015 r. uruchomiliśmy biuro w Mediolanie, w ubiegłym roku - w Luksemburgu i Rzymie, a teraz przygotowujemy się do uruchomienia biura w Amsterdamie” - powiedział Tomasz D?browski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Europie.  

Jako pierwsza policentryczna firma prawnicza oferujemy naszym klientom dostęp do najbardziej utalentowanych prawników w najważniejszych ośrodkach biznesowych świata. Holandia jest szóst? największ? gospodark? Unii Europejskiej i ważnym centrum handlu międzynarodowego. Korzystny klimat gospodarczy sprawia, że jest to główna siedziba wielu firm i kluczowy rynek dla naszych międzynarodowych klientów” - powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons.  

Zlokalizowana w Amsterdamie holenderska kancelaria Boekel zatrudnia blisko 70 prawników, w tym 16 partnerów, oferuj?cych kompleksowe doradztwo, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości, prawa spółek oraz postępowań s?dowych.  

Dzięki poł?czeniu, klienci Boekel uzyskaj? bezpośredni dostęp do ponad 7600 prawników w ponad 60 krajach świata.  

Jako dynamiczna, młoda firma kwestionuj?ca status quo, Boekel idealnie wpasowuje się w kulturę Dentons. Mamy wspóln? wizję i wartości, zwłaszcza w zakresie innowacyjności. Cieszymy się z możliwości współpracy z zespołem w Holandii, kontynuuj?c budowanie firmy prawniczej jutra” - powiedział Joe Andrew, Globalny Przewodnicz?cy Dentons.  

Będziemy nadal oferować spersonalizowane doradztwo i praktyczne podejście. Dzięki poł?czeniu klienci będ? mogli korzystać z globalnego zasięgu Dentons” – powiedziała Wendela Raas, Partner Zarz?dzaj?cy Boekel.  

Cieszymy się, że doł?czamy do Dentons, który oferuje nam platformę do dalszego rozwoju w Holandii, zwłaszcza w dziedzinach prawa spółek, fuzji i przejęć oraz bankowości i finansów. Z pewności? skorzystamy z rozwijanych przez Dentons innowacji w obszarze usług prawnych. Poł?czenie sprawia, że staniemy się jeszcze bardziej atrakcyjn? firm? dla ambitnych prawników” -powiedział Marien Glerum, Prezes Boekel.  

Nazwa i marka

W językach angielskim i wszystkich innych, firma występuje jako „Dentons”, zaś w języku chińskim jako "大成 ".  

Dentons i firmy, z którymi się ł?czy, wykorzystuj? istniej?cy kapitał dotychczasowych marek poprzez innowacyjn? strategię ich migracji, uwzględniaj?c? wartość każdej z ł?cz?cych się firm w oczach aktualnych klientów w poszczególnych regionach, równocześnie rozwijaj?c i wspieraj?c markę Dentons na całym świecie. Po finalizacji transakcji, nowa firma będzie działać w Holandii pod mark? Dentons Boekel.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com  

O Boekel

Założona w Amsterdamie w 1957r. kancelaria Boekel oferuje pełny zakres doradztwa prawnego. W oparciu o relacje z klientami i oferowanie praktycznych porad, Boekel doradza firmom holenderskim i międzynarodowym we wszystkich aspektach ich działalności, transakcjach i sporach s?dowych. Boekel ł?czy spersonalizowane doradztwo z praktycznym podejściem, wspieraj?c klientów w najbardziej złożonych kwestiach w dzisiejszej szybko zmieniaj?cej się rzeczywistości. Stawiaj?c na dialog i innowacyjność, firma oferuje wysokiej jakości doradztwo, dostoswane do oczekiwań klientów.

Kontakt dla mediów:

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!