Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons wspierał litewskiego producenta żywności organicznej w związku z wtórną ofertą publiczną akcji

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Dentons wraz z litewską kancelarią TGS doradzała Grupie Auga, największemu w Europie producentowi żywności organicznej operującemu w modelu „od pola do półki sklepowej”, w przeprowadzeniu wtórnej oferty publicznej akcji i wprowadzeniu ich do obrotu Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Równocześnie akcje spółki zostały wprowadzone do obrotu na parkiecie w Wilnie.</p>

>

Doradztwo Dentons objęło m.in. przygotowanie polskich części prospektu emisyjnego oraz pozostałych dokumentów transakcyjnych.

Zespołem prawników warszawskiego biura Dentons kierował counsel Ryszard Manteuffel, a przy transakcji pracowali senior associate Piotr Kowalik oraz associate Michał Chodkiewicz pod nadzorem partnera Jakuba Celińskiego.

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Zainnowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje.

Kontakt dla mediów:

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD T: +48 22 242 51 24| M: +48502 416 400
E: przemek.pohrybieniuk@dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!