Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons wspiera Equinor w ekspansji na rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Dentons doradzała norweskiej Grupie Equinor (dawniej Statoil), globalnemu koncernowi działającemu na rynku energii odnawialnej, w związku z zawarciem przedwstępnej umowy nabycia od Polenergii SA połowy udziałów w spółce prowadzącej projekt budowy morskiej farmy wiatrowej Bałtyk I. Farma będzie położona w odległości ponad 80 km od portu w Łebie, a jej docelowa moc może wynieść nawet 1560 MW.</p>

>

Przeprowadzona transakcja jest realizacj? opcji na zakup 50 procent udziałów w spółce Polenergia Bałtyk I udzielonej stronie norweskiej w maju tego roku. Jej finalizacja wymaga m.in. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pod warunkiem jej uzyskania Equinor i Polenergia stworz? joint venture w celu dalszego rozwijania projektu.

Inwestycja będzie już trzecim wspólnym projektem typu offshore realizowanym we współpracy pomiędzy Grup? Equinor a spółk? Polenergia. Tworzone w ten sposób farmy wiatrowe to najbardziej zaawansowane projekty morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Kancelaria Dentons doradzała także przy nabyciu udziałów i utworzeniu joint venture dla wcześniejszych projektów Bałtyk II oraz Bałtyk III.

Projektem kierował Arkadiusz Wierzbicki, counsel w Zespole Fuzji i Przejęć, we współpracy z partnerami Pawłem Grabowskim z tego samego Zespołu oraz Arkadiuszem Krasnodębskim, liderem Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych Dentons w Europie.

W skład interdyscyplinarnego zespołu zaangażowanego w projekt weszli ponadto Agata Sokołowska i Robert Semczuk z Zespołu Fuzji i Przejęć, a także Michał Motylewski, Zbigniew Stasiak, Wojciech Bogusławski, Patrycja Talarek z Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych oraz Dawid Krakowiak z Zespołu Prawa Ochrony Środowiska. Przy transakcji doradzali także partner Agnieszka StefanowiczBarańska oraz Maciej Marek z Zespołu Prawa Konkurencji.

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Joanna Gierak-Onoszko
Public Relations & Communications Manager
T: +48 22 242 51 25| M: +48 507 836 064
E: joanna.gierak-onoszko@dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!