Dentons w Polsce z największą liczbą wyróżnionych prawników według IFLR1000

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>W tegorocznej edycji rankingu IFLR1000 warszawskie biuro Dentons zostało wyróżnione we wszystkich praktykach, które obejmuje ranking: Banking, Capital markets, Energy, Infrastructure, M&amp;A oraz Project Finance. Ponadto, w zestawieniu nagrodzonych zostało 31 prawników Dentons – najwięcej spośród wszystkich kancelarii w Polsce.</strong></span></p>

>

Ranking IFLR1000 uwzględnia wiod?ce firmy prawnicze w regionach Azji i Pacyfiku, Centralnej i Wschodniej Europy, Ameryki Łacińskiej, krajów bałtyckich i Skandynawii oraz Afryki subsaharyjskiej. IFLR1000 skupia się na transakcjach i sprawach zwi?zanych z finasowaniem, M&A, energetyk? i infrastruktur?. Aktualna edycja uwzględnia transakcje i sprawy, nad którymi prawnicy pracowali między styczniem 2016 roku a kwietniem 2017 roku.

Ogółem kancelaria Dentons w Polsce uzyskała najwyższe rekomendacje (Tier 1) w trzech z siedmiu sklasyfikowanych praktyk w Polsce, co więcej w żadnej praktyce nie zajęła niższego miejsca niż Tier 2:

 • Banking – Tier 2
 • Capital markets: Debt – Tier 1
 • Capital markets: Equity – Tier 2
 • Energy – Tier 1
 • Infrastructure – Tier 1
 • M&A – Tier 2 (awans z Tier 3)
 • Project finance – Tier 2

Indywidualne wyróżnienia prawników Dentons w Polsce:

Market leader

 • Piotr Dulewicz
 • Arkadiusz Krasnodębski

Highly regarded

 • Marcin Bartczak
 • Jakub Celiński
 • Paweł Dębowski
 • Robert Dulewicz
 • Tomasz Janas
 • Tomasz Korczyński
 • Aldona Kowalczyk
 • Agnieszka Kulińska
 • Michał Mężykowski
 • Mateusz Toczyski
 • Wojciech Zieliński

Rising star

 • Inga Dulska
 • Paweł Grabowski
 • Agnieszka Lipska
 • Michał Śmiechowski
 • Anna Szymańska
 • Jakub Wieczorek

Notable practitioner

 • Wojciech Bogusławski
 • Tomasz Dubij
 • Anna Garbula-Węgrzynowska
 • Anna Hergottová
 • Krzysztof Kaźmierczyk
 • Marceli Kasperkiewicz
 • Takura Kawai
 • Bartłomiej Kordeczka
 • Elżbieta Lis
 • Michał Motylewski
 • Monika Sitowicz
 • Tomasz Stasiak

Prawnicy wyróżniani s? w 4 kategoriach:

 • Market Leader – Prawdziwi liderzy w swojej dziedzinie, prawnicy maj?cy doświadczenie innowacyjnych transakcjach i uznawani za wybitnych w swoim kraju lub praktyce prawa.
 • Highly Regarded – Prawnicy, którzy s? wysoko ocenieni przez konkurencję i pracuj? przy najważniejszych transakcjach oraz otrzymuj? pozytywne opinie klientów.
 • Rising Star – Prawnicy, na których warto zwrócić uwagę i którzy buduj? swoj? reputację na rynku.
 • Notable Practitioner – Prawnicy, którzy doradzali przy transakcjach wymienianych w IFLR1000.

  ***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:  

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 24| M: +48  502  416 400
E: przemek.pohrybieniuk(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!