Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons uruchamia Nextlaw Labs i tworzy akcelerator usług prawnych

<p style="text-align: justify;"><strong>Globalna firma prawnicza Dentons ogłosiła uruchomienie NextLaw Labs, platformy współpracy w zakresie innowacji, koncentrującej się na inwestycjach w nowe technologie, a także rozwoju i wdrażaniu nowych technologii. </strong></p>

>

„Na rynku mówi się o kancelariach typu Big Law i New Law, ale my chcemy stać się kancelari? Next Law”, stwierdził Joe Andrew, Global Chairman w Dentons. „Chcemy być nie tylko największ? na świecie kancelari?, ale tak?, która kształtuje branżę prawnicz?, wprowadza innowacyjne usługi, oferuj?c klientom to, czego potrzebuj? - lepsz? jakość, szybsz? reakcję i większ? wartość świadczonych usług”.

Celem platformy NextLaw Labs jest inwestowanie w obiecuj?ce spółki i opracowanie nowych technologii, które całkowicie zmieni? sposób świadczenia usług prawnych, usprawni? obsługę i ulepsz? rozwi?zania dla klientów. Kancelaria Dentons, wraz z tysi?cami pracuj?cych na jej rzecz prawników i specjalistów, będzie głównym podmiotem wspieraj?cym to przedsięwzięcie oraz jego wiod?cym inwestorem, służ?c przy tym jako poligon doświadczalny dla nowych produktów, usług i innych koncepcji, które będ? sprawdzane, pilotowane i skalowane.

Na czele nowo powołanej spółki stoi Dan Jansen (CEO), którego wyj?tkowe doświadczenie zawodowe ł?czy kompetencje przedsiębiorcy ze znajomości? sektora usług profesjonalnych. Jansen pomagał tworzyć, finansować, rozwijać oraz/lub sprzedawać przełomowe przedsiębiorstwa w wielu różnorodnych sektorach rynku, w tym m.in. w mediach społecznościowych, usługach finansowych i systemach rekrutacji internetowej. Ma także dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług profesjonalnych, m.in. piastował stanowiska kierownicze w Global Media Practice w Boston Consulting Group oraz świadczył usługi doradcze na rzecz startupów w ramach Arthur Young & Company.

„NextLaw Labs koncentruje się na jednym rynku branży prawniczej”, oświadczył Dan Jansen – CEO NextLaw Labs. „Koncepcje i inspiracje mog? pochodzić z dowolnego źródła, ale tylko jeden akcelerator może czerpać z zasobów największej na świecie kancelarii prawnej, aby pomagać w pozyskiwaniu i udoskonalaniu koncepcji produktowych, zaś nasze partnerstwa z wiod?cymi start-upami, liderami innowacji i innymi dostawcami nowych technologii pomoże wcielić je w życie.”

„Odnajdywanie nowych technologii w celu przeobrażenia branży prawniczej i przekształcenia sposobu prowadzenia tej działalności jest głównym celem NextLaw Labs” - wyjaśnił Jansen. „Poszukujemy startupów, przedsiębiorców, funduszy wysokiego ryzyka (VC), dostawców usług o ugruntowanej pozycji na rynku - każdego, kto chciałby doł?czyć do naszego innowacyjnego ekosystemu i wspólnie budować oraz wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi, czy to poprzez inwestycje bezpośrednie w istniej?ce spółki, czy też poprzez budowanie naszego własnego asortymentu usług w ramach NextLaw Labs”.

Z punktu widzenia kancelarii Dentons, NextLaw Labs jest spełnieniem złożonej obietnicy, aby przekształcić sposób świadczenia usług na rzecz klientów poprzez wykorzystanie nowych technologii, które usprawniaj? obsługę klienta i pozwalaj? świadczyć usługi wyższej jakości, jednocześnie zwiększaj?c poziom zachowania poufności i bezpieczeństwa danych.

Więcej informacji udziela:

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | E: beata.niemczuk(@)dentons.com

***

O Dentons

Dentons to globalna firma prawnicza, dostarczaj?ca klientom rozwi?zania pomagaj?ce odnieść sukces na złożonym, globalnym rynku. Będ?c jedn? z 20 czołowych globalnych marek wśród kancelarii prawniczych (badanie: Acritas 2014 Global Elite Brand Index), Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej oferuj?c innowacyjność i najwyższ? jakość świadczonych usług. Dentons to firma z tradycj? świadczenia usług prawnych sięgaj?c? 1742 roku, utworzona przez poł?czenie międzynarodowej kancelarii Salans LLP, kanadyjskiej   Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) oraz międzynarodowej kancelarii SNR Denton. W 2015 roku Kancelaria ogłosiła zamiar poł?czenia się z chińsk? kancelari? 大成 oraz amerykańsk? McKenna Long & Aldridge. W wyniku poł?czenia zespół Dentons będzie liczył ponad 6600 prawników i specjalistów w ponad 125 biurach i 50 krajach Afryki, Azji i obszaru Pacyfiku, Kanadzie, Azji Środkowej, Europie, na Bliskim Wschodzie, na Kaukazie, w Rosji i w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Dentons obsługuje prywatne przedsiębiorstwa, spółki publiczne, rz?dy i agencje rz?dowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, start-upy oraz osoby prywatne na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.

O NextLaw Labs

NextLaw Labs jest akceleratorem gospodarczym koncentruj?cym się na inwestowaniu w nowe technologie, rozwoju i wdrażaniu nowych technologii w celu przekształcenia sposobu świadczenia usług prawnych. Jest to autonomiczna spółka w 100% zależna od globalnej kancelarii prawnej Dentons, posiadaj?ca lokalizacje fizyczne i wirtualne w centrach technologicznych na całym świecie. Poprzez partnerstwa komplementarne i strategiczne z wiod?cymi spółkami technologicznymi, startupami, innymi akceleratorami gospodarczymi oraz dostawcami usług prawnych o ugruntowanej pozycji na rynku, NextLaw Labs będzie inwestować w obiecuj?ce spółki i tworzyć asortyment nowych technologii, które całkowicie zmieni? sposób świadczenia usług prawnych, usprawni? obsługę klienta i ulepsz? rozwi?zania klienckie.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!