Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons uruchamia Nextlaw Global Public Affairs Network

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Dentons, największa i najbardziej innowacyjna firma prawnicza</strong><sup><strong>1</strong></sup><strong>, ogłosiła uruchomienie platformy Nextlaw Global Public Affairs Network.<br /> </strong></span></p>

>

Już od pierwszego dnia platforma zrzesza 60 zarejestrowanych firm działaj?cych w obszarach public affairs i public relations w 100 krajach, a liczba ta z pewności? będzie się zwiększać. Platforma umożliwi poł?czenie firm public affairs działaj?cych w różnych regionach i zaspokojenie coraz bardziej złożonych potrzeb klientów, które często wymagaj? rozwi?zań zarówno w ocenie opinii publicznej jak i w s?dzie.  

Platforma zapewnia firmom dostęp do ponad 8.000 prawników Dentons oraz ponad 25.000 prawników z 475 firm prawniczych będ?cych członkami Nextlaw Global Referral Network. Nextlaw Global Referral Network, również utworzona przez Dentons, jest największ? sieci? polecaj?ca usługi prawników na świecie. Członkostwo w nowej Public Affairs Network jest bezpłatne, nie ma ograniczeń geograficznych i jest otwarte dla najlepszych firm public affairs oraz public relations niezależnie od ich wielkości. Public Affairs Network zaprojektowana jest tak aby stać się największ? i najbardziej wszechstronn? platform? tego rodzaju na świecie.

„Gdy analizujemy dzisiejsz? scenę public affairs widzimy ogromne możliwości zebrania renomowanych firm z tego sektora na w pełni zintegrowanej platformie, bez względu na ich wielkość. Istnieje naturalna synergia pomiędzy profesjami legal affairs oraz public affairs i chcemy być pierwszym dostawc? zintegrowanych usług w tym zakresie. Niezmiennie będziemy koncentrować się na klientach pomagaj?c im rozwi?zywać realne kwestie biznesowe, a firmy zrzeszone na platformie będ? mogły skuteczniej rozwi?zywać złożone problemy w każdym miejscu na świecie” - powiedział Joe Andrew, Globalny Prezes Dentons.  

„Branża public affairs jest niezwykle podzielona. W dzisiejszym środowisku wyzwaniem dla wielu klientów jest sprawne i wydajne zarz?dzanie skomplikowanymi globalnymi projektami. Obecnie, sektor składa się z kilku dużych, dominuj?cych firm i wielu mniejszych, działaj?cych w niszach. My to zmieniamy - nasza platforma zaprojektowana jest tak aby przyci?gać najlepsze firmy na świecie tworz?c zaawansowane środowisko, w którym klienci maj? pewność, że otrzymuj? najlepsze usługi w dowolnym miejscu świata, tam gdzie aktualnie ich potrzebuj?” - powiedział Elliott Portnoy, Globalny Dyrektor Generalny Dentons.  

Nowa platforma public affairs będzie wykorzystywać technologię zaprojektowan? i utworzon? do działania Nextlaw Global Referral Network, która została uruchomiona przez Dentons w październiku 2016 r. i obejmuje ponad 475 firm prawniczych i około 25.000 prawników w ponad 185 krajach. Współpraca platformy oraz kancelarii Dentons zapewniaj? klientom dostęp do wiod?cych ekspertów prawniczych oraz tych działaj?cych w sektorze public affairs pracuj?cych na całym świecie.  

„Możemy z dum? powiedzieć, że od samego pocz?tku spotkaliśmy się z ogromnym odzewem i już teraz platforma zrzesza ponad 60 wiod?cych firm public affairs ze 100 krajów obejmuj?c praktycznie każd? specjalizację z zakresu public affairs. Aby móc najlepiej doradzać naszym klientom potrzebujemy doświadczonych specjalistów, znaj?cych się na zagadnieniach regulacyjnych, biznesowych i ekonomicznych w konkretnych regionach. Naszym celem jest oferowanie klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników i specjalistów public affairs na świecie i od dziś możemy osi?gn?ć ten cel.” powiedział Paul Hatch, Chief Executive Officer, Nextlaw Global Public Affairs.  

1 Kancelaria Dentons już drugi raz z rzędu została doceniona w kategorii "International Law Firm Innovation" przez Legal Week Innovation Awards. Kancelaria otrzymała nagrodę za utworzenie „największej na świecie darmowej sieci polecaj?cej usługi prawników –Nextlaw Global Referral Network", wcześniej, w ubiegłym roku otrzymuj?c nagrodę za uruchomienie platformy Nextlaw Labs.  

***

O Nextlaw Global Public Affairs Network  

Nextlaw Global Public Affairs Network jest pierwsz? tego rodzaju platform? zaprojektowan? w celu wsparcia oraz umożliwienia dostępu do firm public affairs oraz public relations na świecie. Aktualnie sieć zrzesza 60 firm w 100 krajach a ich liczba nieustannie rośnie. Platforma technologiczna przeznaczona jest do wsparcia oraz współpracy globalnych klientów z firmami public affairs specjalizuj?cymi się w zagadnieniach regulacyjnych, biznesowych i ekonomicznych na całym świecie. www.nextlawpublicaffairs.com  

O Nextlaw Global Referral  

Network Nextlaw Global Referral Network to największa i najbardziej zaawansowana technologicznie sieć polecaj?ca usługi prawników na świecie. Powstała w październiku 2016 roku i od tego czasu poł?czyła już ponad 475 firm będ?cych jej członkami, zrzeszaj?c ponad 25.000 prawników we wszystkich ważniejszych jurysdykcjach świata. Ponadto współpracuj?c ściśle ze swoj? siostrzan? spółk? Nextlaw Labs, platforma wprowadzi nowe technologie, produkty i usługi na rzecz swoich członków. www.nextlawnetwork.com

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:  

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 24| M: +48  502  416 400
E: przemek.pohrybieniuk(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!