Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons rozszerza ofertę w Meksyku, otwierając biuro w Monterrey

<p style="text-align: justify;"><strong>Nowa lokalizacja zapewnia Dentons obecność w głównym ośrodku przemysłu produkcyjnego i energetycznego Meksyku.</strong></p>

>

Dentons, największa firma prawnicza na świecie, otworzyła dziś nowe biuro w Monterrey w Meksyku. Jest to drugie biuro firmy w Meksyku, pierwsze, Dentons López Velarde, zostało otwarte w Mexico City w zeszłym roku.  

Nowe biuro powstało w wyniku poł?czenia Canales Zambrano y Asociados, firmy prawniczej z Monterrey, z Dentons López Velarde. Dzięki temu Dentons może już oferować klientom pełne spektrum usług w najważniejszym ośrodku produkcyjnym i energetycznym w Meksyku.  

Cieszymy się, że utalentowani prawnicy jednej z najbardziej uznanych firm prawniczych w Monterrey doł?cz? do Dentons López Velarde. Poł?czenie zespołów z biur w Mexico City i Monterrey w znacznym stopniu rozwinie nasze możliwości oferowania usług wszystkim klientom w całym kraju” - powiedział Rogelio López Velarde, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Meksyku.  

Dzisiejsze otwarcie biura w Monterrey to kolejny krok realizacji naszej strategii, któr? zainaugurowało otwarcie biur Dentons w Mexico City i Bogocie w zeszłym roku, a następnie ogłoszenie w zeszłym miesi?cu, że Dentons będzie pierwsz? globaln? firm? prawnicz? posiadaj?c? biura w Kostaryce, Nikaragui oraz Panamie, po poł?czeniu z Muñoz Global, co ma nast?pić w tym roku. D?żymy do osi?gnięcia znacz?cego i szybkiego postępu w realizacji celu, jakim jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów w całej Ameryce Łacińskiej i na Karaibach” - powiedział Jorge Alers, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons na rynek Ameryki Łacińskiej i Karaibów.  

Chcemy zapewnić klientom usługi utalentowanych prawników, gdziekolwiek ci klienci prowadz? swoj? działalność. W wyniku poł?czenia możemy oferować klientom w Meksyku i na całym świecie wysokiej jakości usługi prawne i rozwi?zania biznesowe na najbardziej dynamicznym rynku produkcyjnym i energetycznym w Meksyku” - powiedział Joe Andrew, Globalny Przewodnicz?cy Dentons.  

Odk?d otworzyliśmy nasze biuro w Mexico City, ilość pracy przy projektach międzynarodowych, zarówno przychodz?cych, jak i wychodz?cych, wzrosła w sposób bardzo znacz?cy. Zwiększenie zasięgu naszego działania o Monterrey, z jego licznymi krajowymi i międzynarodowymi firmami handlowymi, będzie ważn? wartości? dodan? dla naszych klientów na całym świecie” - powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons.  

Prawnicy Dentons López Velarde z Monterrey posiadaj? bogate doświadczenie w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć, międzynarodowych finansowań oraz kompleksowych transakcji transgranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki, handlu międzynarodowego, restrukturyzacji spółek, produkcji w ramach systemu maquiladora oraz nieruchomości.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!