Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons reprezentował A.S.A. Polska Eko przed Krajową Izbą Odwoławczą

<p style="text-align: justify;"><strong>12 lutego 2016 roku, sukcesem zakończyła się reprezentacja klienta z sektora gospodarki odpadami przed Krajową Izbą Odwoławczą. Było to wielowątkowe, mające duże znaczenie dla rynku postępowanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na obszarze miasta Tarnobrzeg.</strong></p>

>

Sprawa stanowiła priorytet dla klienta, jednocześnie dotyczyła istotnych dla sektora odpadów kwestii merytorycznych, m.in. oferowania cen ujemnych, raż?co niskich cen, funkcjonowania regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) czy odzysku surowców. KIO uwzględniła odwołanie i nakazała odrzucenie oferty konkurencyjnego wykonawcy.

Sprawę prowadziły Aldona Kowalczyk, partner i Anna Szymańska, counsel z Zespołu Prawa Zamówień Publicznych.

***

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

Kontakt dla mediów:

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E: kamila.lewandowska(@)dentons.com

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225 224
E: beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!