Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons publikuje nową edycję przewodnika „Inwestycje w projekty energii odnawialnej w Europie”

<p style="text-align: justify;" align="justify"><a name="_GoBack"></a> <span style="color: #262626;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Kancelaria Dentons opracowała przewodnik pt: „</span></span><a href="https://www.dentons.com/pl/insights/guides-reports-and-whitepapers/2018/february/6/investing-in-renewable-energy-projects-in-europe-2018"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><em>Investing in renewable energy projects in Europe</em></span><span style="color: #262626;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">”</span></span></a><span style="color: #262626;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"> (</span></span><span style="color: #262626;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">„Inwestycje w projekty energii odnawialnej w Europie”), w którym </span></span><span style="color: #262626;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>eksperci Dentons prezentują aktualne perspektywy rozwoju projektów z obszaru energetyki odnawialnej w 20 jurysdykcjach europejskich oraz Azji Środkowej</strong></span></span><span style="color: #262626;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">, w tym w Belgii, Francji, Niemczech, we Włoszech, w Holandii, Polsce, Rumunii, Hiszpanii, Turcji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Przewodnik dostępny jest w dwóch wersjach językowych – angielskiej i chińskiej. </span></span></p>

>

Trwaj?cy w Europie już od kilku lat proces przechodzenia na odnawialne źródła energii również w 2017 roku przebiegał niezwykle dynamicznie i niewiele wskazuje na to, by jego tempo miało zwolnić w roku 2018. Coraz mniejsze dotacje i rozpowszechnianie się konkurencyjnego systemu aukcyjnego nie zniechęcaj? deweloperów i instytucji finansowych, którzy postrzegaj? rynek OZE jako korzystne miejsce do inwestowania również na bardziej dojrzałych rynkach energii odnawialnej.

Jak zawsze jednak, nie brakuje znaków zapytania. Jaki będzie ostateczny kształt przepisów unijnych reguluj?cych problematykę energii odnawialnej i generalnie sektora energetycznego po 2020 roku? Czy przepisy na szczeblu unijnym lub krajowym przyczyni? się do większego spopularyzowania tzw. korporacyjnych PPA (czyli umów na zakup energii z OZE dokonywany przez tzw. odbiorców korporacyjnych), które wci?ż znacznie powszechniej stosowane s? w USA niż w Europie? Czy nowe przepisy przyspiesz? rozwój stacji ładowania pojazdów elektrycznych i innych sposobów magazynowania energii? A patrz?c dalej w przyszłość, czy europejskie sektory ciepłownicze i transportowe uniezależni? się od paliw kopalnych za spraw? energii z OZE? Odpowiedzi na poniższe pytania można znaleźć w najnowszej edycji przewodnika, do pobrania tutaj.

Przewodnik został opracowany przez kancelarię Dentons we współpracy z RECHARGE, globalnym dostawc? informacji i rozwi?zań dla sektora energii odnawianej.

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com  

Kontakt:
Iryna Batmanova
Senior Business Development and Marketing Manager - Europe Energy practice group
T +48 22 24 25  106; E: iryna.batmanova(@)dentons.com

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!