Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons podpisuje Karty Różnorodności w Europie

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB">Globalna firma prawnicza Dentons podpisała Karty Różnorodności w 7 krajach europejskich: w Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Polsce, Czechach oraz we Francji i Włoszech. Kancelaria zobowiązała się także do podpisania Karty Różnorodności w Luksemburgu podczas oficjalnej ceremonii w marcu 2017 r., dzięki czemu stanie się sygnatariuszem Kart we wszystkich krajach europejskich, w których posiada biura i w których istnieje tego rodzaju inicjatywa.</p>

>

Karty Różnorodności to dobrowolna inicjatywa, dostarczaj?ca firmom wsparcie w postaci najlepszych praktyk oraz wzorców w promowaniu różnorodności. Jako sygnatariusz Kart, Dentons zobowi?zuje się do podjęcia działań promuj?cych różnorodność oraz do zakazu dyskryminacji w miejscu pracy.  

Będ?c pierwsz? prawdziwie policentryczn? firm? na świecie, różnorodność traktujemy jako element naszego DNA. Dzięki integracji zróżnicowanych umiejętności, osobowości i kompetencji, jesteśmy w stanie lepiej rozumieć potrzeby naszych klientów oraz tworzyć innowacyjne rozwi?zania. Dokładamy starań, aby tworzyć zintegrowane środowisko pracy, które umożliwia wszystkim osobom w ramach Dentons wykorzystywanie ich pełnego potencjału” - powiedział Tomasz D?browski, partner zarz?dzaj?cy Dentons w Europie.  

Dentons jest jedn? z pierwszych kancelarii w Polsce, które s? w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności. Mam nadzieję, że inne firmy prawnicze pójd? naszym śladem, dzięki czemu, jako środowisko biznesowe, będziemy w Polsce w sposób otwarty szanować prawo jednostek do ich wyborów życiowych” - powiedział Arkadiusz Krasnodębski, partner zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce.  

Deklaracja Dentons odnośnie działania w oparciu o zasady różnorodności i integracji jest dostępna pod adresem: http://www.dentons.com/pl/whats-different-about-dentons/as-diverse-as-you-are.aspx  

Karty Różnorodności

W czerwcu 2016, Dentons został sygnatariuszem Kart Różnorodności w następuj?cych krajach:

(W 2017 r. Dentons stanie się sygnatariuszem luksemburskiej Charte de la Diversité Lëtzebuerg, www.chartediversite.lu).  

***

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!