Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons po raz trzeci z rzędu „Superkancelarią Roku” w Polsce

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Kancelaria Dentons po raz trzeci z rzędu zdobyła tytuł „Superkancelarii Roku” w Polsce w kolejnej edycji Rankingu rankingów, którego wyniki ogłosił pod koniec sierpnia portal branżowy portal Rynek Prawniczy.</strong></span></p>

>

Zestawienie, obejmuj?ce 12 branż gospodarki i dziedzin prawa, opracowane zostało na podstawie tegorocznych wyników trzech wiod?cych rankingów firm prawniczych – The Legal 500 2016, Chambers Europe 2016 oraz Rankingu kancelarii prawniczych 2016 dziennika Rzeczpospolita.  

Cieszymy się, że po raz trzeci z rzędu Dentons triumfuje w zestawieniu opracowanym na podstawie wiod?cych rankingów firm prawniczych. Tytuł potwierdza nasz? siln? pozycję rynkow? oraz uznanie, jakim kancelaria i indywidualni prawnicy ciesz? się wśród klientów, partnerów biznesowych i innych firm prawniczych w Polsce” – powiedział Arkadiusz Krasnodębski, partner zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce.  

Dentons zdobył także wysokie miejsca w zestawieniach firm według poszczególnych dziedzin prawa:

  • pozycję lidera w dziedzinach energetyki i zasobów naturalnych oraz nieruchomości,
  • miejsce 2 w dziedzinach prawo upadłościowe / restrukturyzacja, podatki oraz technologie, media i telekomunikacja,
  • miejsce 3 w dziedzinach konkurencja / prawo antymonopolowe i rozwi?zywanie sporów.

Szczegółowe wyniki rankingu dostępne s? na stronie internetowej portalu Rynek Prawniczy.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? w coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com


  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!